Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Værd at vide

Her finder du de oftest stillede spørgsmål, klik her og se svarene.

Hvor skal skraldespanden stå?

Der er ingen afstandskrav fra skraldespand til skraldebil. Dog  må højst være 10 meter fra skraldespanden til skraldebilen, hvis skraldespanden skal sættes på plads. er der over 10 meter bliver skraldespanden blot sat ind over skel. Skraldespanden skal stå på et fast og jævnt underlag af f.eks. fliser.

Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred og frihøjden over skraldespanden skal være min. 2,2 meter. Låger og døre skal kunne fastholdes i åben stilling. Der skal være plads omkring skraldespanden, så skraldemanden kan hente affaldet uden problemer. Der skal være tilstrækkelig orienteringslys på pladsen, hvor skraldespanden står. Hold hunden inde eller i snor. Husk at rydde for is og sne om vinteren. Der må ikke være cykler og lignende der står i vejen på afhentningsdagen. Adgangsvejen frem til skraldespanden skal være kørefast uden trin og stigninger.

Hvorfor skal håndtagene vende ud ad?

Håndtagene skal vende ud mod skraldemanden, så skraldemanden ikke udsættes for unødvendige vrid i kroppen.

Min skraldespand er i stykker

Du kan blot klikke på den ordning hvor spanden er i stykker, udfyld blanketten og tryk send, så kommer der en ny skraldespand snarrest

Jeg har holdt fest og har ekstra meget affald

Du kan købe en sæk påtrykt ekstra sæk hos Borgerservice. Sækken koster 25 inkl. moms. Den stiller du blot ud når du har tømmedag.

Kan jeg få en større skraldespand?

Ja, du har mulighed for at benytte vores selvbetjeningsløsning, du kan også kontakte borgerservice på mail:
Vores standard spandstørrelse er på 190 liter. På nogle af de ældre modeller kan godt være præget i 180 L i topkanten. Vi har forhørt os hos vores leverandør, og han oplyser, at spanden indeholder 190 liter. 

Nyt hus, hvordan får jeg en skraldespand?

Køge Kommune levere din nye skraldespand hurtigst muligt, kontakt borgerservice på mail:  

eller renovationskontoret på mail

Køkkenkværn

Ingen køkkenkværne i Køge Kommune 

I Køge Kommune gives der ikke tilladelse til installation og brug af køkkenkværne i husstande og virksomheder til brug for bortskaffelse af organisk affald. 
Forbuddet omfatter alle husstande og virksomheder i Køge Kommune, der afleder deres spildevand til den offentlige kloakforsyning.

Bortskaffelse af organisk affald – køkkenaffald
Organisk affald skal bortskaffes via dagrenovationsordningen iht. reglerne i Køge Kommunens Regulativ for husholdningsaffald. § 5.1 i regulativet omhandler borgere og grundejeres pligt til at benytte de ordninger som kommunalbestyrelsen har etableret. I Køge Kommune er der etableret en ugentlig henteordning for dagrenovation, herunder organisk affald, som efterfølgende køres til forbrænding. 

Overbelastning af miljøet
• Organisk stof fra brug af køkkenkværne kan medføre en overbelastning af renseanlægget og hermed også en uønsket og unødig belastning af vandløb  
• Mere organisk stof i spildevandet kan give mere svovlbrinte i kloakkerne til fare for mennesker, betonrør og pumpeinstallationer.

Fyrværkeri

Man må bruge fyrværkeri fra den 27. december til og med 1. januar. bryder man loven risikerer man en bøde fra 500 kroner op til flere tusinde kroner. Af reglerne fremgår det, at bøden som udgangspunkt ikke bør være på under 2.000 kroner. Det må kun forhandles fra den 15. december til og med den 31. december. 

Det sælges kun til personer over 18 år, men der er dog undtagelser ved knaldperler og bordbomber fx - de må gerne købes af unge mellem 15 og 18 år. 

Private må opbevare max 5 kg. netto eksplosiv stofmængde (NEM). Når du køber fyrværkeri kan du læse indholdet af NEM på pakken.

Se altid efter om der er et SIK nummer på fyrværkeriet før du køber det, hvis det er på pakken, er det godkendt til brug i Danmark. Hvis der ikke er et SIK nummer skal Sundhedsstyrelsen kontaktes.

Hele fyrværkeriloven kan læses her.

Når du benytter en professionel fyrværker tager de sig for det meste af: Ansøgning om tilladelse hos brand og redning i den pågældende kommune. Ansøgning om tilladelse fra ejer af grunden. Forsikring af personer og bygninger.  Transport af farligt gods i godkendt køretøj.  Afspærring af området. Oprydning og bortskaffelse af affald efter showet. Men undersøg det altid først, før du bestiller fyrværkeri til en festlig lejlighed.

Du kan aflevere dit ubrugte eller defekte fyrværkeri på genbrugspladen i Køge og Bjæverskov i området for farligt affald


 

Kontakt Renovation
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 28.08.17