Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Førtidspension

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat. Det er kommunen, der vurderer, om din arbejdsevne er nedsat

Pr. 1. januar 2013 blev reglerne for tilkendelse af førtidspension lavet om. De nye regler har betydning for dig, hvis din sag om førtidspension blev startet efter denne dato.

Du kan læse meget mere om ændringerne i førtidspensions-ordningen på borger.dk

Hvem kan få førtidspension?

Førtidspension gives til personer, hvis arbejdsevne  er så nedsat, at de ikke er i stand til at varetage et arbejde, og dermed forsørge sig selv.

Ens arbejdsevne kan være nedsat af fysiske, psykiske eller sociale grunde. Der skal være tale om en betydelig og varig nedsættelse af arbejdsevnen. Det vil sige en meget forringet evne til at varetage et job, også på særlige vilkår, som det vurderes ikke kan forbedres, selv ved forskellige hjælpende tiltag.

 

Det er kommunen der vurderer om din evne til at arbejde, er så nedsat, at du kan få tilkendt en førtidspension. Det gør de bl.a. i samarbejde med din egen læge, og eventuelt speciallæger. Om din arbejdsevne er varigt nedsat skal således vurderes i et udredende forløb, før du eventuelt vil kunne få tilkendt en førtidspension.

 

Derudover skal du opfylde nogle generelle betingelser for at få pension i Danmark. Du kan læse om disse på borger.dk.

 

Førtidspension udbetales af din kommune.

Førtidspension efter 1. januar 2013

De nye regler for førtidspension har betydning for dig, hvis din sag blev startet efter 1. januar 2013.

 

Bl.a. betyder det, at hvis du er under 40 år, kan du som udgangspunkt ikke få førtidspension, medmindre det er helt åbenlyst at du ikke kan - og aldrig vil kunne - komme til at arbejde. Denne vurdering foretages af kommunen i samarbejde med en lang række faglige eksperter, som fx læger, psykologer etc.

 

Du vil i stedet blive tilbudt et såkaldt ressourceforløb. Et ressourceforløb er et forløb, der skal udvikle den arbejdsevne du har, så du på sigt kan komme i ordinær beskæftigelse eller eventuelt fleksjob. Et ressourceforløb kan vare op til 5 år. Du kan få tilbud om mere end ét ressourceforløb, hvis det vurderes at din arbejdsevne fortsat kan udvikles.

 

Kernen i et ressourceforløb er det såkaldte rehabiliteringsteam. Dette team består af fagfolk fra beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Det kan fx være en læge, en socialrådgiver fra jobcentret, en sagsbehandler fra socialafdelingen eller lignende. Dette team skal sikre at du får netop de tilbud som bedst kan hjælpe dig videre. Du vil under ressourceforløbet få en såkaldt koordinerende sagsbehandler i kommunen, som er din primære kontakt ift. din sag.

 

Under ressourceforløbet modtager du ressourceforløbsydelse. Ydelsens niveau vil være det samme som du modtog inden forløbets start, fx kontanthjælp. Ydelsen kan ændre sig under forløbet, hvis dine omstændigheder ændrer dig.  

 

Du kan læse meget mere om de nye regler for førtidspension på borger.dk eller Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Flere fakta om førtidspension

Førtidspension

Job med løntilskud for førtidspensionister

 

Kontakt Jobcenter Køge
Opdateret af Køge Kommune 01.03.19