Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Socialt frikort

Forsøgsordning i 2019-2020 der giver udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. år. Læs mere her.

Har du problemer med fx misbrug, hjemløshed eller psykiske vanskeligheder, kan socialt frikort være en mulighed for at få kontakt til arbejdsmarkedet og tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. år oven i din offentlige ydelse.

Hvad er et socialt frikort

Folketinget har besluttet at lave en forsøgsordning i 2019-2020 med et socialt frikort. Formålet med et socialt frikort er, at borgere med særlige sociale problemer i forsøgsperioden har ret til at modtage et socialt frikort. Frikortet skal give udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. år ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mm. uden at indtægten fradrages i offentlige ydelser.

Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er derudover, at virksomheder tilskyndes til at tage et socialt ansvar ved at ansætte udsatte borgere.

 

Hvem kan få et socialt frikort

Målgruppen for det sociale frikort er borgere med særlige sociale problemer, der er socialt udsatte eller har psykiske vanskeligheder og som opfylder betingelserne for at modtage hjælp og støtte efter kapitel V i serviceloven (fx personlig hjælp og pleje, socialpædagogisk støtte mm.). Det kan både være borgere som allerede modtager hjælp og støtte efter servicelovens kapital V og det kan være borgere som er i målgruppen for denne hjælp og støtte, men af forskellige årsager ikke modtager denne hjælp og støtte.

Derudover er det en forudsætning, at borgerne i målgruppen skal være langt fra beskæftigelse og uddannelse (borgeren må ikke have været under uddannelse eller haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. indenfor det seneste år). Borgerne skal opfylde opholdskravet i § 11 i aktivloven.

Hvordan søger jeg om socialt frikort

Hvis du ønsker at søge om socialt frikort skal du sende et ansøgningsskema til Socialafdelingen i Køge Kommune. Ansøgningsskemaet finder du her. Det udfyldes og sendes til

 

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil læse mere om ordningen kan du gå ind på Socialstyrelsens hjemmeside.

Kontakt Socialafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 07.09.20