Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Dagtilbuddene ITC

ITC er et arbejds- og samværstilbud for borgere, der er fysisk og/eller psykisk funktionshæmmede. Det er også et beskæftigelses- og samværstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade.

ITC er opdelt i følgende områder:

• ITC Beskæftigelse - et tilbud om beskyttet beskæftigelse, med plads til 55 borgere.
• Sløjfen - et tilbud til personer med erhvervet hjerneskade, med plads til 10 borgere.
• ITC Dagtilbud - et aktivitets- og samværstilbud, med plads til 35 borgere.
• Arbejdsprøvning i samarbejde med Jobcentrene. Plads til 10-12 borgere.

ITC ligger i et stort industrikvarter på Værkstedsvej i udkanten af Køge. Bus 121 kører lige til døren.

Her kan du læse vores Virksomhedsplan 2013-2015.

 

ITC Beskæftigelse - et tilbud om beskyttet beskæftigelse

 

ITC tilbyder beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103, for borgere under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Borgere på det beskyttede værksted, får udbetalt løn en gang om måneden. Der afholdes lønsamtale, første gang efter ca. 3 måneders ansættelse, derefter som hovedregel en gang årligt. De første 3 måneder udbetales en grundløn efter gældende regler.
Borgerne får tilbudt at komme i praktik på ITC, for at prøve forskellige aktiviteter eller arbejdsopgaver, før der tages endelig beslutning.

Der kan tilbydes arbejde i montageværkstedet, ekstern beskæftigelse, arbejde på udehold/gartnerhold og beskæftigelse i Køkken/kantinen. På montageværkstedet arbejdes med mange forskellige montageopgaver, bl.a. pakkeopgaver og lettere monteringsopgaver. Arbejdet foregår i teams.

Ligeledes er der mulighed for at deltage i forskellige særlig tilrettelagte kursusforløb, f.eks. hygiejnekurser, stablerkurser mv. Derudover tilbydes deltagelse i et særligt tilrettelagt kursusforløb, Erhvervs Rettet Kursusforløb. Som f.eks. køkkenmedhjælper, gartner og chaufførmedhjælper.

Der er fælles motion/fodbold hver onsdag eftermiddag.
Som udgangspunkt skal alle borgere tilknyttet den beskyttede beskæftigelse være selvtransporterende.

Personalegruppen består af værkstedsassistenter med en håndværksmæssig uddannelse. I køkkenet/kantinenen er der ansat en køkkenleder. Vi har endvidere en jobcoach, der i samarbejde med den enkelte borger kan tilrettelægge praktikophold eller beskyttede stillinger udenfor ITC.

Sløjfen - et tilbud for borgere med erhvervet hjerneskade

Sløjfen er et tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade (§ 104). Tilbuddet er adskilt fra det øvrige værksted i et skærmet miljø, hvor der arbejdes med lettere montageopgaver og mange former for kreative aktiviteter i rolige omgivelser.

Der tilbydes endvidere beskæftigelse i væksthuset, hvor der fremstilles sommerblomster, juledekorationer og andet sæsonarbejde. Samt i glasproduktionen, hvor der produceres unika glas.
Der lægges stor vægt på udadrettede opgaver, blandt andet salg af produkterne, som dels foregår fra Sløjfens egen butik, dels fra værtshuset, samt på torvedage eller markeder.

Personalet

Det er primært uddannede neuropædagoger, der arbejder i Sløjfen.

ITC Dagtilbud - et aktivitets- og samværstilbud

 
På ITC er der endvidere et aktivitets- og samværstilbud (§ 104) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med særlige sociale problemer.
Den primære opgave er at opretholde eller forbedre de personlige færdigheder eller livsvilkår.

Aktivitets- og samværstilbuddet er opdelt i en række forskellige grupper og tilbud. Tilbuddene forandrer sig løbende, idet der lægges vægt på, så vidt muligt, at tilpasse tilbuddene efter brugergruppens ønsker, behov og funktionsniveau.

Tilbuddene veksler mellem ude-tilbud, hvor grupper tager ud i naturen hver dag. Tilbud, hvor der er lagt mere vægt på kreative aktiviteter, musik, fremstilling af smykker, besøg på udstilling og kulturelle oplevelser. Derudover er der grupper, som lægger vægt på fysiske aktiviteter som ridning, svømning, cykling og gåture.
Transport til og fra ITC aftales i forbindelse med visitationen.

Personalet

I aktivitets- og samværstilbuddet er der primært ansat pædagoger.

 

Profil for Dagtilbuddene ITC

På ITC lægger vi vægt på en åben kommunikation, hvor alle skal føle sig hørt og taget alvorligt. Vi lægger vægt på at være et sted, hvor der sker udvikling i et trygt miljø. Vi er åbne for forandringer og arbejder hele tiden for at udvikle nye tilbud. Vi har alle medansvar for et godt psykisk arbejdsmiljø. Borgerne har medindflydelse på deres egne arbejdsopgaver og kan vælge inden for de givne rammer.

På ITC tilbyder vi mange forskellige muligheder for arbejde, aktivitet og samvær. Vi prioriterer højt at være "et hus", hvor alle borgere kan vælge individuelle tilbud på tværs af grupper, afdelinger og funktionsniveauer. Vi arbejder med mange former for kommunikation i det daglige, "tegn til tale", piktogrammer (det vil sige billedsymboler), billeder, kropsprog og computer.

Brugerindflydelse

Vi giver alle borgere, der arbejder på ITC, mulighed for at deltage aktivt i beslutningsprocesser. Vi søger gennem det daglige arbejde, mødeaktivitet i bl.a. sikkerhedsudvalg, brugerudvalg, ad hoc-udvalg, værkstedsmøder og gruppemøder, at give mulighed for indflydelse på de beslutninger, der har relation til borgernes dagligdag på ITC.

Én gang årligt holder vi udviklingssamtaler for de enkelte værkstedsbrugere, og der udarbejdes pædagogiske handleplaner i samarbejde med borgerne, der er tilknyttet aktivitets- og samværstilbuddet. De pædagogiske handleplaner sendes til den kommunale sagsbehandler. Formålet med disse møder er at give alle, der arbejder på ITC, mulighed for at være medbestemmende i det, der vedrører den enkelte borger.
Vi tilbyder at deltage i eksterne møder sammen med borgerne.

 

Hvis du gerne vil have plads på ITC

Du skal henvende dig til Social- og Sundhedsafdelingen. Sagsbehandleren udarbejder en indstilling, hvorefter der bliver truffet en afgørelse på Social- og Sundhedsafdelingens visitationsmøde.

Bor du i en anden kommune end Køge, skal du henvende dig til din sagsbehandler i din egen kommune. 

Kontakt ITC
Opdateret af Ældre- og Sundhedsafdelingen 22.10.15