Dagtilbuddet ITC

ITC er et arbejds- og samværstilbud for borgere med fysisk og/eller psykisk funktionshæmning

ITC er opdelt i to områder:

• ITC Beskæftigelse - et tilbud om beskyttet beskæftigelse med plads til 52 borgere.
• ITC Aktivitets- og Samværstilbud - et aktivitets- og samværstilbud med plads til 48 borgere.

ITC Beskæftigelse tilbyder beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 for borgere under 66 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

ITC Aktivitets- og Samværstilbud tilbyder aktiviteter og samvær efter Servicelovens § 104 til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

På ITC insisterer vi på, at borgerne er deltagende aktører, der udfordres i hverdagen inden for et miljø, som bevidst tager udgangspunkt i borgernes udviklingspotentialer. Hos os tilbydes alle borgere et arbejde eller en læringsrettet aktivitet, der kan bidrage til, at den enkelte borger hele tiden udfordres.

Du kan læse mere på ITCs hjemmeside eller på Tilbudsportalen.

Hvis du gerne vil have plads på ITC

Du skal henvende dig til Socialafdelingen på mail  eller telefon 56 67 67 67.

Sagsbehandleren udarbejder en indstilling, hvorefter der bliver truffet en afgørelse på Socialafdelingens visitationsmøde.

Bor du i en anden kommune end Køge, skal du henvende dig til din sagsbehandler i din egen kommune.

Kontakt ITC
Opdateret af Socialafdelingen 06.08.20