Den Gule Dør

Den Gule Dør er et værested for borgere med psykiske problemstillinger og er åbent for alle som bor i Køge Kommune.

Den Gule Dør er et åbent værested (kræver ikke visitation) for borgere med psykiske problemstillinger, der bor i Køge Kommune. Andre kommuner kan købe sig pladser.
Den Gule Dør tilbyder forskellige former for aktiviteter samt kompenserende specialundervisning som tilbydes af en ekstern tilknyttet underviser.

Grundtanken i Den Gule Dør er at skabe et miljø, der fremmer vækst og udvikling, hvor værdierne som respekt, læring, stabilitet, rummelighed og brugerinvolvering er det pædagogiske omdrejningspunkt i samarbejdet mellem brugere og medarbejdere.

Hver torsdag fra kl. 17.30 til 21 er der "Torsdagsklub", hvor alle borgere er velkomne.

Du kan læse om brugernes tilfredshed med Den Gule Dør i denne brugertilfredshedsundersøgelse for 2016.

 

Her kan du læse Virksomhedsplanen for Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam, som står for værestederne.

Kontakt Den Gule Dør
Opdateret af Ældre- og Sundhedsafdelingen 16.07.18