Klemmen

Klemmen er et værested for borgere med erhvervet hjerneskade og/eller bevægelseshandicap.

Klemmen er et tilbud om at være sammen med andre mennesker med et erhvervet handicap. I kan mødes her i værestedet, hos hinanden og ude i byen, og hvis tiden føles lang eller du blot har lyst til at være sammen med andre, kan du komme forbi.
Her er en medarbejder til at støtte dig og de andre, hvis I har brug for det. Vi snakker, læser aviser og blade, taler om dagens oplevelser, om aktuelle emner, ser TV, synger og hører musik, danser, spiller spil.

Tirsdag og lørdag er der fællesspisning. Medarbejderne i Klemmen har ansvaret for indkøb og madlavning, men alle der har lyst kan deltage ud fra egen formåen. Du kan eksempelvis være med til at dække bord, skrælle grønsager, lave kaffe, stille i opvaskemaskinen mv.

Her kan du læse Virksomhedsplanen for Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam, som står for værestederne.

Hvis du gerne vil komme på Klemmen

Så skal du henvende dig til Social- og Sundhedsafdelingen.

Kontakt Klemmen
Opdateret af Ældre- og Sundhedsafdelingen 03.08.18