Værestedet Huset

Huset er et værested for borgere, der er fysisk og/eller psykisk funktionshæmmede.

Huset er et tilbud om samvær til borgere med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne og/eller sent udviklede unge over 18 år med sociale problemer.

Huset ligger centralt ved Ølby Station og i stueplan i forbindelse med et plejehjem. Huset består af en cafe og en afdeling for personalet. 

Huset er et supplement til den socialpædagogiske støtte og er et værested, hvor borgere kan komme og have hyggeligt samvær med ligestillede. I cafeen har borgerne mulighed for at deltage i eks. madlavning. Dette er frivilligt, men giver mulighed for at oparbejde eller vedligeholde færdigheder. Der afholdes hygiejnekurser for de borgere, der indgår i

madlavningen.

Du kan læse om brugernes tilfredshed med Huset i denne brugertilfredshedsundersøgelse for 2016.


Her kan du læse Virksomhedsplanen for Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam, som står for værestederne.

Brugerindflydelse

Borgerne har brugerindflydelse, idet der er et brugerråd, der fast holder møde hver 14. dag. Brugerrådet planlægger forskellige arrangementer (julefrokost, sommertur og temaaftener). Brugerrådet deltager desuden i ansættelse af personalet. Der holdes desuden fællesmøde for alle borgere en gang månedligt.

Kontakt Værestedet Huset
Opdateret af Ældre- og Sundhedsafdelingen 31.05.16