Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Agerbækhuse

Agerbækhuse består af 7 bofællesskaber for svært handicappede borgere.

Bofællesskaberne Agerbækhuse tilbyder boliger til borgere med betydelige og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Mange af borgerne er kørestolsbrugere. For alle borgerne gælder, at de har et udpræget behov for omsorg og pleje samt et trygt og roligt miljø, hvor de mødes med udfordringer afpasset den enkelte.

Agerbækhuse består desuden af Aktivitetscentret Blumesvej.

Agerbækhuses vision er, at give borgere med svære handicaps, mulighed for og støtte til livsudfoldelse på egne præmisser. I hverdagen i de 7 huse og på Aktivitetscentret Blumesvej praktiseres dette gennem pædagogisk arbejde ud fra menneskesynet, at borgerne er mennesker med potentiale for udvikling. Borgerne mødes med anerkendelse og invitation til samspil.

De fleste borgere på Agerbækhuse har ikke noget talesprog. Men det betyder ikke, at de ikke kommunikerer. Borgerne kommunikerer fx gennem øjenkontakt, kropssprog, mimik, berøring og lyde. Personalet forstår eller bestræber sig på at forstå og støtte borgerens kommunikation. Når borgeren oplever sig set, hørt og forstået, giver det både livskvalitet og rum for udvikling.

På Agerbækhuse lever borgerne en hverdag med dagligdags gøremål, besøg, ture, fester, ferier osv.

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om Agerbækhuse på vores hjemmeside. 

Her kan du læse vores Virksomhedsplan 2015-2016.

Fysiske rammer og beliggenhed

Agerbækhuse har til huse på Gymnasievej i Køge. Bygningerne er opført i 1985 i ét plan med fælles udeareal. Bofællesskaberne har plads til 45 borgere og er indrettet med enkeltværelser. Husene kaldes Skovhuset, Markhuset, Krathuset, Enghuset, Flintehuset samt Grøftehuset. Derudover er der Føllehavegård, som er beliggende i Lellinge, 6 km. fra Køge.

Der er indrettet "parceller" omkring husene, så de hver især har et individuelt og hjemligt præg. Der er moderne hjælpemidler i husene. Centralt i bebyggelsen ligger administration, storkøkken, kantine og mødelokaler. Derudover er der fysioterapi og sanserum.

Personalet

                                                                   
Alle husene og aktivitetscentret har tilknyttet en afdelingsleder/daglig leder, pædagoger, social- og sundhedsassistenter/hjælpere, pædagogmedhjælpere, servicemedarbejdere samt tilkaldevikarer. Der modtages løbende pædagogstuderende og social- og sundhedsassistent elever i praktik.

Alle borgerne kan benytte sig af Agerbækhuses terapeutgruppe, som består af fysioterapeuter og ergoterapeuter og de tilknyttede læge- og sygeplejefaglige konsulenter.

Overordnet ledes Agerbækhuse af en forstander og viceforstander. Derudover består organisationen af en køkkenleder, køkkenassistenter, pedeller og administrativt personale.

 

Betaling

Beboerne på Agerbækhuse betaler husleje, el, varme, kost, rengøringsmidler, vaskemidler, kørsel, licens og antenneafgift.

 

Pårørenderåd

Pårørende til beboere på Agerbækhuse er organiseret i et Pårørenderåd, som ved møder med ledelsen bliver informeret og inddraget i økonomi, drift og faglig praksis.

Hvis du vil bo på Agerbækhuse

Du skal henvende dig til Social- og Sundhedsafdelingen. Sagsbehandleren udarbejder en indstilling, hvorefter der bliver truffet en afgørelse på Social- og Sundhedsafdelingens visitationsmøde.

Bor du i en anden kommune end Køge, skal du henvende dig til din sagsbehandler i din egen kommune.

Kontakt Agerbækhuse
Opdateret af Ældre- og Sundhedsafdelingen 22.10.15