Borgerstyret personlig assistance

Med Borgerstyret personlig assistance (BPA) kan du selv ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

Hvad er borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret personlig assistance (BPA) er en mulighed for personer med svært fysisk eller psykisk handicap at opbygge eller fastholde et selvstændigt liv med fokus på egne personlige ønsker og behov. Ordningen giver mulighed for at ansætte egne hjælpere. Du kan selv være arbejdsgiver for dine hjælpere og du kan lade nærtstående pårørende, en virksomhed eller en forening være arbejdsgiver for hjælperne.

Du kan se Køge Kommunes serviceniveau for borgerstyret personlig assistance i kvalitetsstandarden her.

Hvordan søger jeg om BPA-ordning

For at søge om BPA-ordning skal du henvende dig til Socialafdelingen i Køge Kommune.

Mere information

Du kan få mere information om BPA på borger.dk eller hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)

Du kan få mere information om at være arbejdsgiver på bpa-arbejdsgiver.dk.

Kontakt Socialafdelingen
Opdateret af Socialafdelingen 11.12.20