Handicapbil

Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis din funktionsevne er varigt nedsat fysisk eller psykisk.

Hvem kan søge om handicapbil

Du kan søge om hjælp til køb af bil i henhold til Servicelovens § 114, hvis din fysiske eller psykiske funktionsevne er varigt nedsat i væsentlig grad, og hvis det derfor gør det vanskeligt for dig at færdes.

Nedsættelsen af din funktionsevne skal være så væsentlig, at du er afhængig af bil for at:

  • opnå eller fastholde et arbejde, hvor du tjener et væsentligt bidrag til din forsørgelse
  • kunne gennemføre en uddannelse, der sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder
  • eller at du har et betydeligt behov for kørsel til aktiviteter uden for hjemmet.

Du kan se kvalitetsstandarden for støtte til køb af bil her.

Praktisk info

Støtten kan gives som lån og tilskud.

Det udfyldte skema sendes til:

Ældre- og Sundhedsafdelingen
Torvet 1
4600 Køge

Tlf. 56 67 26 27

Skriv venligst en kontaktperson på blanketten - hvis det er relevant, fx en pårørende.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Køge Kommune 11.12.20