Hjælpemidler og boligindretning

Få støtte til hjælpemidler og tilskud til forbrugsgoder, hvis din funktionsevne er varigt nedsat.

Hvem kan få støtte til hjælpemidler og hvilke

Kommunen yder støtte til hjælpemidler, når hjælpemidlet kan afhjælpe varige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og lette den daglige tilværelse i hjemmet. Derudover kan hjælpemidler medvirke til, at du får mulighed for at føre så normal og selvstændig en tilværelse som muligt, herunder at have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der kan gives støtte til følgende hjælpemidler og boligindretning:

  • Kropsbårne hjælpemidler, fx ortopædisk fodtøj, proteser, parykker samt syns- og høretekniske hjælpemidler.
  • Engangshjælpemidler som f.eks. injektions- og testmateriale til diabetikere samt stomihjælpemidler.
  • Hjælpemidler til udlån eller tilskud til køb af forbrugsgoder, fx rollatorer, kørestole, el-køretøjer, toiletstole med mere.
  • Boligindretning, fx udligning af dørtrin, opsætning af greb, etablering af rampe, opsætning af pavillon med mere.
  • Støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil.

Ansøgning om hjælpemidler og boligindretning

Ansøgningsskemaer til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning findes øverst på siden.

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til:

Ældre- og Sundhedsafdelingen
Torvet 1
4600 Køge

Tlf. 5667 2627

Skriv venligst en kontaktperson på blanketten, hvis det er relevant, det kan fx være en pårørende.

Du kan se Køge Kommunes serviceniveau for hjælpemidler i kvalitetsstandarden her

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 11.12.20