Hjælpemidler og boligindretning

Få støtte til hjælpemidler og tilskud til forbrugsgoder, hvis din funktionsevne er varigt nedsat.

Hvem kan få støtte til hjælpemidler og hvilke

Kommunen yder støtte til hjælpemidler, når hjælpemidlet kan afhjælpe varige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og lette den daglige tilværelse i hjemmet. Derudover kan hjælpemidler medvirke til, at du får mulighed for at føre så normal og selvstændig en tilværelse som muligt, herunder at have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der kan gives støtte til følgende hjælpemidler og boligindretning:

  • Kropsbårne hjælpemidler, fx ortopædisk fodtøj, proteser, parykker samt syns- og høretekniske hjælpemidler.
  • Engangshjælpemidler som f.eks. injektions- og testmateriale til diabetikere samt stomihjælpemidler.
  • Hjælpemidler til udlån eller tilskud til køb af forbrugsgoder, fx rollatorer, kørestole, el-køretøjer, toiletstole med mere.
  • Boligindretning, fx udligning af dørtrin, opsætning af greb, etablering af rampe, opsætning af pavillon med mere.
  • Støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil.

Ansøgning om hjælpemidler og boligindretning

Du kan ansøge om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning ved at følge selvbetjeningslinket til "Ansøgning om hjælpemidler" her på siden.

Ansøgningen foregår digitalt og du skal logge ind med NemID eller MitID for at udfylde den.
Ansøgningen sendes automatisk via en sikker forbindelse til kommunen, når du har fulgt alle trin i selvbetjeningsprocessen.

Hvis du har problemer med at anvende den digitale selvbetjeningsløsning, så kan du kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen:

email: eller

Tlf. 5667 2642 - hvis det drejer sig om kropsbårne hjælpemidler.
Tlf. 5667 2627 - hvis det drejer sig om øvrige hjælpemidler og boligindretning.

Du kan se Køge Kommunes serviceniveau for hjælpemidler i kvalitetsstandarden her.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 24.06.22