Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Undervisning i varmtvandsbassin

Køge Kommune tilbyder undervisning i varmtvandsbassin til borgere, der har begrænsende funktionsnedsættelser. Ved hjælp af undervisningen kan borgerne lære metoder, nye handlemåder eller opnå nye færdigheder til at kompensere for funktionsnedsættelsen.

Hvad er formålet med ydelsen

 

Formålet med undervisning i varmtvandsbassin er at afhjælpe eller begrænse funktionsnedsættelser gennem kompenserende undervisning, hvor du lærer metoder, nye handlemåder eller opnår bedre færdigheder, for derefter på egen hånd at kunne fortsætte med bassinøvelserne/aktiviteterne. 

Hvad indgår i ydelsen

Holdundervisning i varmtvandsbassin. Her undervises i kompenserende metoder til af afhjælpe funktionsnedsættelsen. Der udarbejdes en individuel undervisningsplan med målsætning, planlagt udvikling og en afsluttende evaluering. 

Hvad er ydelsens omfang 

Der tilbydes et forløb for ½ år á 15 undervisningsgange i foråret eller efteråret. Såfremt du derefter ønsker at fortsætte undervisningen enten hos FOF Køge Bugt eller anden udbyder, afholder du selv udgifterne. 

Hvem kan få ydelsen 

Du kan få tilbudt ydelsen, hvis du har en funktionsnedsættelse af en art og omfang, der kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning, og hvor andre tilbud eller egen aktivitet ikke alene kan afhjælpe generne. 

Egenbetaling og leverandør 

Tilbuddet betales af Køge Kommune. Køge Kommune administrerer ordningen i samarbejde med FOF. Det er FOF, der leverer ydelsen. 

Hvordan kan jeg søge om undervisning i varmtvandsbassin 

Du kan henvende til Social- og Sundhedsafdelingen, som vurderer dit behov. Herefter vil du få en indkaldelse fra FOF. 

Læs mere 

Du kan se Køge Kommunes kvalitetsstandard for undervisning i varmtvandsbassin her.

Kontakt Socialafdelingen
Opdateret af Socialafdelingen 15.06.18