Vær med til at udvikle handicapområdet i Køge Kommune

Har du erfaringer med livet som borger med handicap eller som pårørende til en borger med handicap i Køge Kommune, og har du gode ideer eller forslag til, hvad der kan gøre en forskel for borgere med handicap?
Så kom og vær med til at give dit bidrag til udviklingen af Køge Kommunes kommende handicappolitik!

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget inviterer sammen med Handicaprådet i Køge Kommune til 6 forskellige online workshops for at få forslag, ideer og input til fokusområder, der kan gøre en positiv forskel for borgere med handicap i Køge Kommune.

Det er muligt at tilmelde sig en eller flere workshops med følgende temaer:

  • Workshop 1 (12. jan): Deltagelse og tilgængelighed
  • Workshop 2 (13. jan): Job og uddannelse
  • Workshop 3 (14. jan): Netværk og fritid
  • Workshop 4 (19. jan): Tryghed og tillid som bærende værdi
  • Workshop 5 (20. jan): Sundhed – mentalt og fysisk
  • Workshop 6 (21. jan): Børn og familie

Hvornår og hvordan?

Alle workshops afholdes online i tidsrummet fra kl. 16-18 på den anviste dato.

Du tilmelder dig en workshop ved at sende en mail til senest d. 10. januar 2021.

Der er en begrænsning i antal deltagere pr. workshop på 20 personer. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Nedenfor kan du læse ganske kort om temaerne for de 6 workshops:

Workshop 1: "Deltagelse og tilgængelighed"

Tilgængelighed er forudsætningen for at det enkelte menneske kan bidrage til samfundet og leve et selvstændigt liv. 

Dette tema handler om hvordan vi sammen – borgere, det lokale civilsamfund og kommune - skaber mere tilgængelighed i hverdagen. 

Det gælder både fysisk tilgængelighed (handicapvenlig indretning, ramper, adgangsforhold, hjælpemidler m.v.) og digital tilgængelighed (information, kommunikation, digitale medier, onlinebutikker, offentlige hjemmesider m.v.).

Workshop 2: "Job og uddannelse"

For at have frihed til at leve det liv, man ønsker, skal det også være muligt at varetage et job og gennemføre en uddannelse.

Dette tema handler om hvordan vi sammen – borgere, erhvervsliv, uddannelser, civilsamfund og kommune skaber bedre mulighed for job og uddannelse til mennesker med handicap.

Workshop 3: ”Netværk og fritid”

Som for alle andre, giver det øget livskvalitet at føle samhørighed og føle tilhørsforhold til andre og have mulighed for at deltage i aktiviteter, som man går op i fritiden. 

Dette tema handler om hvordan vi - sammen med borgere, borgernes netværk, foreningsliv og det øvrige civilsamfund - skaber nye løsninger og initiativer om forpligtende og inkluderende fællesskaber.

Workshop 4: ”Tryghed og tillid”

Hvad skal der til for, at borgerens ønsker og mål bliver udgangspunktet for samarbejdet og hvordan styrker vi tilliden, så mennesker med behov for hjælp og støtte oplever tryghed i, at de kan leve et selvstændigt liv, hvor de har let adgang til den hjælp de har brug for, når de har brug for den. 

Dette tema handler om hvordan vi sammen – borgere, civilsamfund og kommune skaber mere tryghed og tillid i samarbejdet.

Workshop 5: ”Sundhed – mentalt og fysisk”

Dette tema handler om hvordan vi - sammen med borgere, borgernes netværk, idræts- og foreningsliv og relevante forvaltninger i kommunen - skaber nye løsninger og initiativer som fremmer sundheden og muligheden for et aktivt liv for mennesker med handicap.

Workshop 6: ”Børn og familie”

Dette tema handler om hvordan vi i fællesskab skaber løsninger og tilbud der understøtter det gode liv også for børn med handicap – og for familier der har handicap inde på livet.

Opdateret af Køge Kommune 07.01.21