Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Hjemløshed

Sammen skal vi forebygge hjemløshed blandt unge. Kan du eller din organisation bidrage til, at vi lykkedes med det, så kom til fælles kickstart af Køge Kommunes indsats på hjemløseområdet torsdag den 23. maj 2019 kl. 13.00 i Teaterbygningen, Bag Haverne, 4600 Køge.

Se invitation og program for den fælles kickstart her. 

Fakta om indsatsen 
Socialstyrelsen har bevilget puljemidler til Køge Kommunes indsats om forebyggelse af hjemløshed med særligt fokus på unge. Formålet med projektet er en omlægning mod en mere forebyggende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet gennem Housing First. Læs mere og Housing First på Socialstyrelsens hjemmeside.


Housing First-princippet går ud på, at en bolig er en forudsætning for, at den enkelte kan komme videre med sit liv på andre områder som job, uddannelse, at komme ud af misbrug mv. Målene, der arbejdes med i Housing First-strategien er, at den unge skal have adgang til en bolig og støttes til at fastholde boligen. Den stabile boligsituation skal give mulighed for at arbejde med de problemstillinger og ønsker, der er relevante for den enkelte.  

I projektet er der flere vigtige spor, der skal arbejdes videre med i et samarbejde med såvel boligforeninger, frivillige, uddannelsesinstitutioner, politi og mange flere.

Køge Kommune vil blandt andet se på:

Samarbejde på tværs og andre myndigheder
  • Samarbejde med civilsamfundet om tilbud til målgruppen fx Peer-samarbejde, Specialiseret gældsrådgivning, særlig tilrettelagt beskæftigelse
  • Samarbejde med politi og region

Boliger til udsatte unge 
  • Tæt samarbejde og dialog med boligselskaberne om udsættelser og boligudbuddet til unge  
  • Afsøge muligheder for at etablere bofællesskaber, tilvejebringe billige boliger og lignende løsninger for psykisk sårbare unge i risiko for hjemløshed 

Implementering af helhed og koordinering i sagsbehandling og indsats til hjemløse gennem 
  • Fremskudt sagsbehandling og aftaler med forsorgshjem 
  • Ny organisering af hjemløseområdet med tovholder og tværgående hjemløsenetværk med repræsentanter fra de områder, der har kontakt til de unge
  • Kompetenceudvikling i evidens-baserede metoder i forhold til særlig social- og sundhedsfaglige bostøttemetoder til udsatte

Vil du vide mere om hjemløseindsatsen eller den fælles kickstart, så er du velkommen til at skrive til Velfærdsforvaltningen, vf@koege.dk, tlf. 56 67 25 41.