Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet

Kvalitetsstandarderne på ældre- og sundhedsområdet beskriver serviceniveauet for den hjælp og støtte Køge Kommune kan tilbyde, hvis du har begrænset funktionsevne.

Generel information om hjælp og støtte på ældre- og sundhedsområdet

I denne generelle information står den del af serviceniveauet som vedrører alle kvalitetsstandarderne og i de enkelte kvalitetsstandarder, som følger nedenfor, står den specifikke del af serviceniveauet.

Generel information om hjælp og støtte på ældre- og sundhedsområdet

Personlig hjælp og pleje

Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje jf. Servicelovens §83

Hjælp til ernæring og tilberedning/anretning af mad

Kvalitetsstandard for hjælp til ernæring og tilberedning/anretning af mad jf. Servicelovens §83

Praktisk hjælp

Rengøring

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - rengøring jf. Servicelovens §83

Tøjvask

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - tøjvask jf. Servicelovens §83

Indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - indkøb jf. Servicelovens §83

Madservice

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - madservice jf. Servicelovens §83

Hverdagsrehabilitering

Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering jf. Servicelovens §83a

Aflastning/afløsning

Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning jf. Servicelovens §84

Døgnrehabiliteringsophold

Kvalitetsstandard for døgnrehabiliteringsophold jf. Servicelovens § 84

Centerboliger

Kvalitetsstandard for centerboliger jf. Almenboliglovens §54

Plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger jf. Almenboliglovens §§ 5, 54 og 105 samt Servicelovens §192

Nødkald og nøglecylinder

Kvalitetsstandard for nødkald og nøglecylinder jf. Servicelovens §112

Ældre- og handicapvenlige boliger

Kvalitetsstandard for ældre- og handicapvenlige boliger, jf. Almenboligloven §§ 58 og 5

Forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg jf. Servicelovens § 79a

Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje jf. Sundhedsloven §§ 131 og 132

Handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel jf. Trafikselskabslovens §11

Alle kvalitetsstandarder samlet

Samlet katalog med kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet

Opdateret af Køge Kommune 05.03.21