Tilsyn

Her kan du læse om Køge Kommunes tilsyn på ældre-, social- og sundhedsområdet.

Tilsyn på ældre- og sundhedsområdet

Køge Kommune fører tilsyn hos kommunale og private leverandører af plejeboliger, hverdagsrehabilitering, personlig og praktisk hjælp samt træning. Tilsynene udføres som uanmeldte tilsyn 1 gang årligt.

Du kan se Køge Kommunes tilsynspolitik for ældre- og sundhedsområdet her.

Tilsynsrapporter 2020

Plejecentre:

Bjæverskov Ældrecenter

Boruphøj Plejecenter 

Køge Nord Plejecenter

Lerbæk Torv Plejeboliger

Møllebo og Pedersvej

Plejecenter Nørremarken

Plejecenter Sandmarksbo

Plejecenter Tingstedet

Plejecenter Ølbycenter 64, Lyngbo og Lynghøj Plejecenter

Årsrapport 2020

Hjemmeplejen:

Område Ejby

Område Midt

Område Nord

Område Syd Lerbæk Torv

Område Syd Tingstedet

Område Vest

Område Øst

De Glade Vikarer (privat leverandør)

Årsrapport 2020


Tilsynsrapporter 2019

Plejecentre:

Bjæverskov Ældrecenter

Boruphøj Plejecenter

Køge Nord Plejecenter

Lerbæk Torv Plejeboliger

Møllebo og Pedersvej Plejecenter

Nørremarken Plejecenter

Sandmarksbo Plejecenter

Tingstedet Plejecenter

Ølbycenter 64, Lyngbo og Lynghøj Plejecenter

Hjemmeplejen:

Område Nord

Område Syd Lerbæk Torv

Område Syd Tingstedet

Område Øst

Område Vest

Område Midt

De Glade Vikarer (privat leverandør)

De Glade Vikarer - ekstraordinært tilsyn

Tilsynsrapporter 2018

Plejecentre:

Bjæverskov Ældrecenter

Boruphøj Plejecenter

Lerbæk Torv Plejeboliger

Møllebo og Pedersvej Plejecenter

Nørremarken Plejecenter

Sandmarksbo Plejecenter

Tingstedet Plejecenter

Ølbycenter 64, Lyngbo og Lynghøj Plejecenter

Hjemmeplejen:

Område Nord

Område Syd

Område Øst

Område Vest

De Glade Vikarer (privat leverandør)

Rehabiliteringsteamet

Tilsyn på det specialiserede socialområde

På det specialiserede socialområde føres der tilsyn med ambulante tilbud, dag- og døgntilbud.

Socialtilsyn Øst fører tilsyn med botilbud, krisecentre og misbrugstilbud. 
Du kan læse mere om Socialtilsyn Øst her.

Køge Kommune fører tilsyn med aktivitets- og samværstilbud, væresteder og beskyttet beskæftigelse.
Du kan se Køge Kommunes tilsynspolitik for det specialiserede socialområde her

Nyeste tilsynsrapporter:

Botilbuddet Pedersvænge - 2020

Botilbuddet Agerbækhuse - 2020

Botilbuddet Lyngtoften - 2020

Botilbuddet Fændediget - 2020

Botilbuddet Åse-Mariehjemmet - 2019

Bofællesskabet Bækgården - 2020

Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter - 2020

Hegnetslund Krisecenter - 2020

Dagtilbuddet Blumesvej - 2019

Dagtilbuddet ITC - 2019

Dagtilbuddet Kunstskolen Rammen - 2019

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsnet, herunder også botilbud på det specialiserede område.

Her kan du læse mere om tilsynene fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Her kan du finde Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapporter

Ældretilsyn:

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport vedr. Område Øst, 2020 samt afgørelsesbrev om endeligt påbud Område Øst

Opdateret af Køge Kommune 06.08.21