Hegnetslund Krisecenter for kvinder og børn

Er du udsat for eller truet med fysisk eller psykisk vold, kan du få rådgivning eller tage ophold på Hegnetslund Krisecenter. Du kan også tage evt. børn med. Det er anonymt og du kan henvende dig hele døgnet.

Desværre er vold mod kvinder og børn i familien mere almindeligt end mange tror. Det gælder både fysisk og psykisk vold. Erfaringerne viser, at vold ikke rammer en bestemt type af kvinder - alle kvinder kan blive udsat for vold.
De færreste som lever i et voldeligt forhold, fortæller om problemet. Volden holdes ofte hemmelig for familie, venner og arbejdskolleger.

Hvis du er udsat for fysisk eller psykisk vold eller trusler herom, kan du - og evt. dine børn – henvende jer til krisecentret.
Du kan være anonym og du behøver ikke henvisning fra andre, f.eks. læge eller socialforvaltning.

Afhængig af dit behov kan du:

  • få personlig eller telefonisk rådgivning af en medarbejder
  • tage ophold på krisecentret med dine eventuelle børn. Krisecentret har døgnåbent.

Vi har ikke mulighed for at hjælpe eller modtage personer med et misbrug eller en sindslidelse. I disse tilfælde må du eller din pårørende tage kontakt til sagsbehandleren i Køge Kommune.

Kontakt

Hegnetslund - Krisecenter for kvinder og børn
Tlf. 56 67 28 28

Hvis du vil vide mere om Hegnetslund

Kvalitetsstandard for ophold på Hegnetslund finder du her.

Revisorpåtegning for Hegnetslund 2016

Kontakt Hegnetslund
Opdateret af Ældre- og Sundhedsafdelingen 04.03.21