Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Befolkningsprognose og boligbyggeprogram samt Kapacitetsberegninger

Køge Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose, som indeholder prognoser for det forventede boligbyggeri og den forventede befolkningsudvikling i kommunen over de kommende 12 år.

I forlængelse af befolkningsprognosen foretages kapacitetsberegninger for sektorområderne; dagtilbud, skole og SFO, ældrepleje og sundhed. Kapacitetsberegningerne har til formål at belyse, hvordan antallet af børn, unge og ældre stemmer overens med kapaciteten i kommunens daginstitutioner, skoler, plejeboliger mv.
Prognoser og kapacitetsberegninger indgår som et væsentligt element i kommunens budget- og planlægningsarbejde.

Befolkningsprognosen 2020-2032 og kapacitetsberegninger 2020-2032 blev vedtaget af Køge Byråd d. 26. maj 2020.

Du kan se de udarbejdede prognoser og beregninger herunder.

Befolkningsprognose, boligbyggeprogram og Kapacitetsberegninger 2020

Befolkningsprognose med boligbyggeprogram 2020-2032.
Kapacitetsberegninger 2020-2032.


Befolkningsprognose, boligbyggeprogram og Kapacitetsberegninger 2019

Befolkningsprognose med boligbyggeprogram 2019-2031.
Kapacitetsberegninger 2019-2031.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 24.07.20