Befolkningsprognose og boligbyggeprogram samt Kapacitetsberegninger

Køge Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose, som indeholder prognoser for det forventede boligbyggeri og den forventede befolkningsudvikling i kommunen over de kommende 12 år.

I forlængelse af befolkningsprognosen foretages kapacitetsberegninger for sektorområderne; dagtilbud, skole og SFO, ældrepleje og sundhed. Kapacitetsberegningerne har til formål at belyse, hvordan antallet af børn, unge og ældre stemmer overens med kapaciteten i kommunens daginstitutioner, skoler, plejeboliger mv.
Prognoser og kapacitetsberegninger indgår som et væsentligt element i kommunens budget- og planlægningsarbejde.

Befolkningsprognosen 2020-2032 og kapacitetsberegninger 2020-2032 blev vedtaget af Køge Byråd d. 26. maj 2020.

Du kan se de udarbejdede prognoser og beregninger herunder.

Befolkningsprognose, boligbyggeprogram og Kapacitetsberegninger 2020

Befolkningsprognose med boligbyggeprogram 2020-2032.
Kapacitetsberegninger 2020-2032.


Befolkningsprognose, boligbyggeprogram og Kapacitetsberegninger 2019

Befolkningsprognose med boligbyggeprogram 2019-2031.
Kapacitetsberegninger 2019-2031.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 24.07.20