Ældreboliger

Hvis du har brug for en bolig med særlig handicapvenlig indretning, så kan du søge om ældrebolig ved Køge Kommune.

Du kan søge en ældrebolig ved Køge Kommune, hvis dit helbred medfører, at du har brug for ganghjælpemidler såsom rollator eller kørestol, og derved har brug for en bolig som er særligt handicapvenligt indrettet.

Ved en ansøgning om ældrebolig ses der ligeledes på, hvorvidt du er ude af stand til at benytte trapper samt om din nuværende bolig vil kunne imødekomme dit behov.

Du skal være opmærksom på, at der ikke kan bevilliges en ældrebolig alene på baggrund af, at du fx har solgt dit hus, at hus og have er blevet for uoverskueligt, at du er blevet ældre, økonomiske forhold mv.

En ældrebolig i Køge Kommune er på ca. 65 m2. og vil hovedsagelig være 2-rums bolig indeholdende køkken, badeværelse, stue og soveværelse.

Vi gør dig desuden opmærksom på, at hvis du I forvejen bor i en alment boligselskab og har brug for en lejlighed i stueplan, har du mulighed for via boligselskabet at komme på venteliste til en intern flytning til en stueplansbolig.

Hvis du bor i en anden kommune, og ønsker at flytte til en ældrebolig i Køge Kommune, skal du tage kontakt til din nuværende bopælskommune for godkendelse til ældrebolig. Herefter vil din bopælskommune videreformidle din ansøgning til Køge Kommune. Din ansøgning vil herefter blive behandlet i Køge Kommune ud fra kommunens kriterier for tildeling af ældrebolig.

Hvis du er godkendt til ældrebolig i Køge Kommune og ønsker at flytte til en anden kommune, skal du tage kontakt til Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Du kan se Køge Kommunes kvalitetsstandard for ældre- og handicapvenlige boliger her

Du finder skemaet til ansøgning om ældrebolig her

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 13.10.21