Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Ældreboliger

Køge Kommune råder over et antal ældreboliger. Hvis du vil søge en af disse boliger, skal du sende et ansøgningsskema til Ældre- og Sundhedsafdelingen i Køge Kommune.

Ældreboliger omfattet af Frit valg

Køge Kommune råder over nogle boliger, der kun kan anvises efter visitering og godkendelse i Ældre- og Sundhedsafdelingen. Boligerne er hovedsageligt 2 rums-boliger (der er enkelte 3 rums-boliger) og ligger sammen med andre boliger af samme kategori. 

Boligerne anvises i henhold til Lov om almene boliger §§ 5 og 58a. En godkendelse til en Frit valgs ældrebolig, kan eventuelt tilsendes en anden kommune, hvis der ønskes bolig uden for Køge Kommune. 

Hvis du bor i en anden kommune, men ønsker en ældrebolig i Køge Kommune, skal du søge gennem din bopælskommune. Ansøgningen skal godkendes både i bopælskommunen og i Køge Kommune. Din bopælskommune skal give betalingstilsagn.

Der kan søges frit mellem de boliger, der fremgår af ansøgningsskemaet. 

Takkes nej tak til et tilbud, kan man forblive på ventelisten, hvis der er en særlig årsag. 

Ved eventuelt afslag på bolig kan der klages over afgørelsen. 

For at komme i betragtning til en Frit valgs ældrebolig skal man: 

  • Have behov for en bolig med særlig indretning til ældre og/eller handicappede.
  • Have behov for en bolig, der tilgodeser at du kan bevare dine færdigheder og sikre at du kan forblive selvhjulpen i vid udstrækning.
  • Som udgangspunkt modtage en social pension. 
At man har solgt eller påtænker at sælge sit hus, berettiger ikke i sig selv til at en ansøgning kan imødekommes. Her henvises til de almene boligselskaber.   


Hvis det vurderes, at der er behov for en funktionsvurdering inden godkendelse, vil du blive kontaktet af en visitator, der sammen med dig udfærdiger en funktionsvurdering. 

Du kan se Køge Kommunes kvalitetsstandard for ældreboliger her.

Ansøgning om ældrebolig

Du finder skemaet til ansøgning om ældrebolig her.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 07.03.19