Almene boligorganisationer - styringsdialog

Styringsdialoger er lovpligtige og holdes en gang årligt mellem Køge Kommune og de enkelte boligorganisationer.

Formålet med styringsdialogen er at styrke samarbejdsrelationerne mellem kommunen og boligorganisationerne – herunder drøfte overordnede forhold i de enkelte boligorganisationer og afdelinger.

Boligorganisationerne udarbejder årligt en rapport om sin virksomhed. Disse årlige rapporter lægges til grund for dialogmøderne.

Nedenfor kan du se referater fra styringsdialogen:

Boligorganisation BoliGrøn:
Styringsdialog den 12. december 2014
Styringsdialog den 27. oktober 2016
Styringsdialog den 27. oktober 2017
Styringsdialog den 14. november 2018
Styringsdialog den 10. december 2019

Boligorganisation Boligselskabet Sjælland:
Styringsdialog den 6. oktober 2014
Styringsdialog den 27. oktober 2016
Styringsdialog den 27. oktober 2017
Styringsdialog den 14. november 2018
Styringsdialog den 10. december 2019

Boligorganisation DUAB - De Unges Almene Boligselskab:
Styringsdialog den 22. september 2016
Styringsdialog den 9. oktober 2018
Styringsdialog den 30. januar 2020

Boligorganisation Domea:
Styringsdialog den 25. november 2014 
Styringsdialog den 5. december 2016 
Styringsdialog den 14. december 2017
Styringsdialog den 29. november 2018
Styringsdialog den 21. november 2019

Boligorganisation Køge Almennyttige Boligselskab (DAB):
Styringsdialog den 20. oktober 2014
Styringsdialog den 4. februar 2016
Styringsdialog den 20. juni 2017
Styringsdialog den 11. juni 2018
Styringsdialog den 28. august 2019

Boligorganisation Køge Boligforening af 1943:
Styringsdialog den 15. januar 2015 
Styringsdialog den 20. januar 2016
Styringsdialog 15. juni 2017
Styringsdialog 23. august 2018
Styringsdialog 11. september 2019
Styringsdialog den 20. august 2020

Boligorganisation Køge Boligselskab: 
Styringsdialog den 30. september 2014
Styringsdialog den 23. juni 2016
Styringsdialog 1. november 2017
Styringsdialog den 14. november 2018
Styringsdialog den 13. november 2019
Styringsdialog den 19. oktober 2020

Boligorganisation Køge Lejerforenings Boligselskab:
Styringsdialog den 25. november 2014 
Styringsdialog den 12. december 2016
Styringsdialog den 11. december 2018
Styringsdialog den 27. november 2019

Boligorganisation Lejerbo: 
Styringsdialog den 9. oktober 2014 
Styringsdialog den 21. juni 2016
Styringsdialog den 14. august 2017
Styringsdialog den 29. august 2018
Styringsdialog den 30. oktober 2019
Styringsdialog den 17. september 2020

Boligorganisation Møllevænget: 
Styringsdialog den 17. december 2014
Styringsdialog den 23. juni 2016
Styringsdialog den 17. januar 2019
Styringsdialog den 13. november 2019
Styringsdialog den 19. oktober 2020

Boligorganisation Den Selvejende byggevirksomhed for Herfølge: 
Styringsdialog den 3. december 2014
Styringsdialog den 11. oktober 2016
Styringsdialog den 5. november 2018
Styringsdialog den 27. november 2019

Boligorganisation Sydkystens Boligselskab Bo-Syd: 
Styringsdialog den 10. december 2014 
Styringsdialog den 19. september 2016
Styringsdialog den 15. maj 2018

Styringsdialog den 18. december 2019

Boligorganisation Tinggården: 
Styringsdialog den 20. januar 2015
Styringsdialog den 25. april 2016
Styringsdialog den 20. juni 2017
Styringsdialog den 11. juni 2018
Styringsdialog den 28. august 2019
Boligorganisation Toftebo:
 
Styringsdialog den 11. november 2014 
Styringsdialog den 24. oktober 2016 
Styringsdialog den 8. november 2018
Styringsdialog den 21. januar 2020

Boligorganisation Vestsjællands Almene Boligselskab:
Styringsdialog den 16. december 2014
Styringsdialog den 21. november 2016
Styringsdialog den 22. november 2018
Styringsdialog den 3. december 2019