Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Generelle Købsbetingelser

Handelsvilkår som du køber efter

Tilbudsbetingelser for parcelhusgrunde og huse til salg

Grunde og huse udbydes i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Køge Kommune forbeholder sig ret til ikke at sælge til den udbudte pris og til frit at vælge mellem de indkomne bud, herunder at forkaste alle indkomne tilbud.

Hvis du ønsker at købe en grund eller hus skal du udfylde den særlige tilbudsblanket. Der skal indsendes et købstilbud pr. grund eller hus, såfremt du ønsker at købe mere end én grund/hus.

Grundene udbydes til salg uden fast pris, men med en fastsat mindstepris.

Grunde og huse bliver solgt til den, som tilbyder den højeste pris.

Købstilbud, der er lavere end den fastsatte mindstepris for parcelhusgrunde, vil ikke komme i betragtning.

Dit tilbud skal sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan, i en lukket konvolut, som er mærket med områdets betegnelse.

 

Der er ingen frist for afgivelse af købstilbud

Du forpligter dig til at købe den eller de grunde eller huse, som du har givet tilbud på, hvis dit tilbud på grunden(e) eller huset bliver det højeste.


Tilbuddet bliver afvist, hvis det indeholder forbehold – du kan således ikke give tilbud på flere grunde eller huse med forbehold om, at du kun ønsker at købe én af grundene eller husene.

Hvis kommunen modtager to eller flere enslydende bud for en grund eller et hus, vil kommunen bede disse tilbudsgivere om at fremsende et nyt bud på grunden eller huset med en frist på ganske få dage. Den, der afgiver det højeste nye bud, tildeles grunden eller huset.

Købsaftale vil blive udstedt til den, som har givet tilbuddet. 2 personer, som ønsker at købe grund eller hus i fællesskab, skal derfor på tilbudsblanketten have givet oplysning om begges navne og adresser.

Indkomne købstilbud skal godkendes af Byrådet og grunden eller huset skal overtages den 1. i den måned, der følger efter den første hele måned efter Byrådets godkendelse af købstilbud.

Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan, vil sende accept til højestbydende umiddelbart efter Byrådets behandling af købstilbuddene.

 

De modtagne bud er fortrolige

Hvis du køber en grund eller et hus til eget brug, har du mulighed for – inden 6 hverdage efter tilbuddets accept - at træde tilbage fra handelen ved at give kommunen skriftlig besked herom. Hvis du gør brug af denne fortrydelsesret, skal du dog inden 6 hverdage til kommunen betale 1 % af det beløb, som du har budt for grunden eller huset jfr. oplysning om fortrydelsesret. 

 

Byggegrundene sælges fuldt byggemodnet

Der er tinglyst deklaration på grundene om videresalg i ubebygget stand og om byggepligt.

Handelens berigtigelse varetages af købers advokat. Tinglysningsafgift m.v. og egen advokat betales af køber.  Køge Kommune handler kontant. Det vil sige, at når dit tilbud er godkendt af Byrådet, skal der betales 25 % kontant i udbetaling ved købsaftalens underskrift.


Restbeløbet betales ligeledes kontant på overtagelsesdagen. Udover købesummen skal der for parcelhusgrunde betales tilslutningsafgift på el, vand og kloak. Beløbet varierer for hver enkelt parcel.

Vi forventer, at du har sat dig ind i indholdet af de pågældende dokumenter, der forefindes på Køge Kommunes hjemmeside, da informationerne er en del af udbudsmaterialet.

Se salgsmaterialet her på siden under ”Byggegrunde og ejendomme til salg”.

 

Kontakt Køb og salg
Opdateret af Køb og salg 15.02.18