Kommuneplan

Kommuneplanen er det dokument, der samler byrådets overordnede visioner for, hvordan Køge Kommune skal udvikles som et samlet geografisk område. Kommuneplanen omfatter en 12-års periode, men skal revideres hvert 4. år. Kommuneplanen er gældende for byrådets dispositioner, og byrådet skal arbejde for at føre dem ud i livet. Retningslinjerne i kommuneplanen bliver gældende for borgerne når de er indarbejdet i en lokalplan. Lokalplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i de rammer for lokalplanlægningen, som fremgår bagerst i kommuneplanen.

Kommuneplan 2017-29

Kommuneplanen blev vedtaget af Byrådet d. 26. marts 2019.

Se annoncen for offentliggørelsen inkl. klagevejledning.

Læs Kommuneplan 2017

(Linket henter og åbner hele planen direkte fra Plandata.dk, bemærk 60MB)

Kapitel 1 - Hovedstruktur
Kapitel 2 - Plantemaer
Kapitel 3 - Beskyttelsesinteresser
Kapitel 4 - Rammer for lokalplanlægningen

Se Kommuneplan 2017 på digitalt kort

Klik på billedet, for at åbne det interaktive kort:

Kommuneplanen på kort

Detailhandelsanalyse 2017

Køge Kommunes detailhandelsanalyse 2017 danner grundlag for Forslag til Kommuneplan 2017, og den skal benyttes i den planmæssige og erhvervsmæssige dialog mellem kommunen og detailhandelen.

Analysen omfatter en kortlægning af butikkerne i hele kommunen, og resultaterne er sammenlignet med en tilsvarende detailhandelsanalyse fra 2008. Udover det overordnede plangrundlag, de regionale rammebetingelser og de lovbestemte krav til kommuneplanen, omfatter rapporten også følgende:

 • Vurdering af Køges styrkeposition i den regionale konkurrence 

 • Kortlægning af andre servicefunktioner end butikker i Køge bymidte 

 • Kortlægning af huslejeniveauet i Køge bymidte 

 • Analyse af manglende kædebutikker i Køge 

 • Analyse af butikkernes målgrupper, prisniveau og attraktionsværdi 

 • Spørgeundersøgelse om kundernes grunde til at tilvælge/fravælge Køge bymidte som handelssted 

 • Vurdering af effekterne af ny detailhandel i Køge bymidte (Rådhusstræde) 

 • Besigtigelse og analyse af bymidterne i Køge, Borup, Herfølge og Ølby som handelsbyer – og anbefalinger til udvikling 


Læs hele detailhandelsanalysen

Planstrategi 2020

Planstrategien danner grundlag for arbejdet med Kommuneplan 2021 – 2033. Strategien definerer i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres og har desuden et længere sigte end kommuneplanens 12-årige periode.

Byrådet har besluttet at revidere Kommuneplan 2017 med særlig fokus på temaerne i denne planstrategi:

 • Indarbejdelse af nye byudviklingsarealer fra Fingerplan 2019
 • Erhvervsområder
 • Andre plantemaer, der er en naturlig konsekvens af kommunens arbejde med FN's Verdensmål og ambitionen om at blive en CO2-neutral kommune inden 2050.

Planstrategi 2020 (pdf)

Annonce for vedtagelsen af planstrategien


Parkeringsstrategi 2012

Parkeringsstrategi 2012 for Køge Kommune (pdf)


Fingerplan 2019

Læs mere om Fingerplanen, og find den gældende plan fra 2019.


Tidligere kommuneplaner

Alle historiske plandokumenter kan findes på www.plandata.dk.

Se dokumenter for Køge Kommune - åbn linket og klik på knappen "Find planer":

Kommuneplaner

Kommuneplantillæg

Kommuneplanstrategi