Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Miljøvurdering VVM

Miljøet skal tænkes ind, både i planlægning og ved gennemførelse af større anlægsarbejder. Miljøvurdering hører til planfasen, mens VVM-reglerne træder i kraft, inden et større anlægsarbejde sættes i gang.

Miljøvurdering

Miljøvurdering foretages i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. I forbindelse med alle nye planforslag skal der foretages en screening, hvor kommunen vurderer, om planen kan medføre væsentlig påvirkning af miljøet. Er det ikke tilfældet, offentliggøres en afgørelse om, at der ikke vil blive lavet miljøvurdering. Er du som borger eller forening uenig i afgørelsen, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis planen må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der udarbejdes en miljøvurdering, som offentliggøres sammen med planforslaget.


VVM

VVM foretages i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 27. juli 2016. Bekendtgørelsen indeholder to bilag, som viser, hvilke typer anlæg der er omfattet af VVM-reglerne. De største anlæg som fx nye motorveje, jernbaner, vindmøller og kraftværker er omfattet af bilag 1, hvor VVM-redegørelse er et krav. Andre anlæg, fx parkeringspladser i byzone og visse typer virksomheder, er omfattet af bilag 2. For disse typer anlæg skal myndigheden (fx kommunen) foretage en konkret vurdering af, om der er behov for en VVM-redegørelse. Afgørelsen offentliggøres, og er du uenig i afgørelsen, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Læs mere om miljøvurdering og VVM på Miljøstyrelsens hjemmeside.


VVM-redegørelser giver en samlet beskrivelse af et anlægs konsekvenser for miljøet.

Formålet med VVM er at give det bedst mulige grundlag for både en offentlig debat og for den endelige politiske beslutning om projektet.
VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Inden redegørelsen bliver udarbejdet, vil der være en offentlig høring. Her kan borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder komme med forslag og idéer til, hvilke miljøpåvirkninger de særligt ønsker undersøgt i VVM-redegørelsen, og om der er alternative forslag til projektet, der skal undersøges.


VVM-afgørelser

Se VVM afgørelser under Høring og afgørelser

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 17.06.19