Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Servicemål og sagsbehandlingstider

Køge Kommunes servicemål er, at alle får svar indenfor 7 dage.

Servicemål og sagsbehandlingstider


Et svar kan være i form af et kvitteringsbrev hvor modtagelse af ansøgning/forespørgsel bekræftes samt oplysning om hvem der er sagsbehandler på den aktuelle sag. Kvitteringsbrevet kan også indeholde oplysninger om, at ansøgningen er mangelfuld og der derfor skal fremsendes supplerende materiale til sagen.


Vi giver byggesagerne farvekoder     Grøn - ukomplicerede veloplyste sager

- Ingen tværgående sagsbehandling

- Sagen er fuldt oplyst

- Sagsbehandling 4 uger


Gul - Sager af begrænset kompleksitet

- Behov for indhentning af yderligere oplysninger fra ansøger

- Sagsbehandling inddrager flere afdelinger fx Miljø eller Brand og Redning

- Sagsbehandling 8 uger


Rød - Komplicerede sager

- Dispensation, høring, politisk behandling, plangrundlag fx overholdelse af anvendelsebestemmelser
                  eller udarbejdelse af lokalplan

- Sagsbehandling 8 uger +
Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 11.04.19