Projekt Småbørnskultur

Puljen til Projekt Småbørnskultur

Projekt Småbørnskultur støtter projekter for, med og af børn i dagtilbud, som fokuserer på børns møde med kunst og kultur.  

Projekt Småbørnskultur yder tilskud til:
  • Konkrete udviklingsaktiviteter og -projekter på tværs af dagtilbud og kulturinstitutioner
  • Vikardækning og konsulentbistand i forbindelse med projektet
  • Dokumentation, evaluering og formidlingsaktiviteter

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgninger til puljen er 12. maj 2020 kl. 12.00.

Læs mere

Læs mere om puljen, retningslinjer og find ansøgningsskema.


Kulturnetværk for dagtilbudsområdet

Der er etableret et netværk for dagtilbud og kulturinstitutioner i Køge Kommune. Kulturnetværket består af seks repræsentanter fra dagtilbudsområdet og kulturinstitutionerne og mødes to gange om året.

Temaerne på møderne varierer og bestemmes af netværket fra gang til gang. Alle interesserede dagtilbud og kulturinstitutioner er velkomne i netværket. Hvis du vil være en del af netværket skal du kontakte Kultur og Idræt på 56 67 67 67 eller .