Projekt Småbørnskultur

Puljen til Projekt Småbørnskultur

Projekt Småbørnskultur støtter projekter for, med og af børn i dagtilbud, som fokuserer på børns møde med kunst og kultur.  

Projekt Småbørnskultur yder tilskud til:
  • Konkrete udviklingsaktiviteter og -projekter på tværs af dagtilbud og kulturinstitutioner
  • Vikardækning og konsulentbistand i forbindelse med projektet
  • Dokumentation, evaluering og formidlingsaktiviteter

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgninger til puljen er 1. juni 2021 kl. 12.00.

Læs mere

Læs mere om puljen, retningslinjer og find ansøgningsskemaKlik på 'Puljen til Projekt Småbørnskultur'.