Åbningstider

Her kan du læse om åbningstider og lukkedage i vores dagtilbud, og hvornår der er alternativ pasning.

Åbningstider

Der er forskel på dagtilbuddenes åbningstider. Du kan finde hvert enkelt dagtilbuds åbningstider, ved at finde dem på kortet på siden 'Vælg dagtilbud'. 


Lukkedage

Kommunens dagtilbud, børnehaver og vuggestuer holder helt lukket på følgende dage:

  • Grundlovsdag d. 5. juni
  • Juleaftensdag d. 24. december
På de to dage skal du selv sørge for pasning af dit barn.


Alternativ pasning
På dage hvor der ikke er så mange børn i dagtilbud, er der mulighed for, at de arrangerer alternativ pasning.

Alternativ pasning vil være i en børnehave eller vuggestue i området - eksempelvis kan det gælde for dagene mellem jul og nytår, 1. maj eller dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

Lukkedage bliver meldt ud af det enkelte dagtilbud via opslag og på deres hjemmeside.

Kontakt Dagtilbudsafdelingen
Opdateret af Dagtilbudsafdelingen 17.01.20