Tilsynsrapporter for dagtilbud

Tilsyn
Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet i dagtilbud, og den måde opgaverne udføres på. Tilsynet indgår som en del af kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer. 

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at:
Dagtilbuddet styrker børns trivsel, udvikling og læring
Dagtilbuddet varetager opgaverne på faglig og økonomisk forsvarlig måde
Forebygge og gribe ind så eventuelle problemer ikke udvikler sig
Borgerne får den service, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger og retningslinjer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.
 De generelle tilsynsbestemmelser fastslår, at tilsynet skal omfatte både den indholdsmæssige del af dagtilbuddets arbejde, og den måde hvorpå dagtilbuddet løser sine opgaver. Dermed indeholder det pædagogiske tilsyn både en pædagogisk udviklingsopgave, en kontrolopgave samt en dokumentationsopgave. 

I praksis er tilsynsopgaven delegeret til forvaltningen. Der er benyttet tre former for tilsyn: et årligt uanmeldt tilsyn, et opfølgende tilsyn og et skærpet tilsyn. Forvaltningen træffer beslutning om opfølgende tilsyn, hvis det almindelige tilsyn giver anledning til særlig opmærksomhed f.eks. omkring kvaliteten i dagtilbuddet, ny leder, leder med længerevarende sygemelding eller højt sygefravær blandt personalet, der påvirker driften og den pædagogiske kvalitet mv. Er der tale om opfølgende eller skærpet tilsyn, understøttes det af oplysninger om planer for tiltag og en tidshorisont for, hvornår ændringerne senest skal være gennemført.

En tilsynsrapport er offentlig tilgængelig på hjemmesiden, indtil den afløses af den næste rapport. Tidligere tilsynsrapporter vil fortsat være omfattet af aktindsigt og kan udleveres ved henvendelse til forvaltningen på

De enkelte tilsynsrapporter vil løbende blive lagt på hjemmesiden.

Alkereden

Tilsynsrapport 2020


Asgård Børnehus
Tilsynsrapport 2020

Basen
Tilsynsrapport 2020

Blåbærhuset
Tilsynsrapport 2020

Børnehuset Basen
Dagtilbuddet er først åbnet i 2020.

Den Grønne Planet
Dagtilbuddet er først åbnet 1. januar 2021.

Dueslaget
Tilsynsrapport 2020

Firkløveret
Tilsynsrapport 2020

Fogedgården-Vestergården
Tilsynsrapport 2020

Friluftsinstitutionen Fuglevænget
Tilsynsrapport 2020

Frændehus
Tilsynsrapport 2020

Gemsevejens Børnehus
Tilsynsrapport 2020

Børnehuset Guldminen
Tilsynsrapport 2020

Gørslev Børnehus
Tilsynsrapport 2020

Holmebækkens Børnehus
Tilsynsrapport 2020

Idrætsbørnehaven
Tilsynsrapport 2020

Køge Børneasyl
Tilsynsrapport 2020

Labyrinten
Tilsynsrapport 2020 

Lyngens Børnehave
Tilsynsrapport 2020

Moseengens Børnehus
Tilsynsrapport 2020

Mælkebøtten
Tilsynsrapport 2020

Møllehøj
Tilsynsrapport 2020

Olympen (skiftet navn til HopLa december 2020)
Tilsynsrapport 2020

Perlen
Tilsynsrapport 2020 

Regnbuen
Tilsynsrapport 2020

Rishøjens Børnehus

Tilsynsrapport 2020

Sct. Georgs Gårdens Børnehave

Tilsynsrapport 2020

Skovsneglen
Tilsynsrapport 2020

Solsikken
Tilsynsrapport 2020

Børnehuset Solstrålen
Tilsynsrapport 2020

Spiren
Tilsynsrapport 2020 

Svalen
Tilsynsrapport 2020

Torpgården
Tilsynsrapport 2020

Troldehøjen
Tilsynsrapport 2020

Tumlehuset

Tilsynsrapport 2020

Valhalla

Tilsynsrapport 2020 

Ved Skoven
Tilsynsrapport 2021


Valmuen
Tilsynsrapport 2020

Vemmedrup Børnehave
Tilsynsrapport 2020

Ærtebjerghave Børnecenter

Tilsynsrapport 2020

Ølsemagle Børnegård
Tilsynsrapport 2020