Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Tilsynsrapporter for dagtilbud

Tilsyn
Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet i dagtilbud, og den måde opgaverne udføres på. Tilsynet indgår som en del af kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at:

  • Dagtilbuddet styrker børns trivsel, udvikling og læring
  • Dagtilbuddet varetager opgaverne på faglig og økonomisk forsvarlig måde
  • Forebygge og gribe ind så eventuelle problemer ikke udvikler sig
  • Borgerne får den service, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger og retningslinjer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

 De generelle tilsynsbestemmelser fastslår, at tilsynet skal omfatte både den indholdsmæssige del af dagtilbuddets arbejde, og den måde hvorpå dagtilbuddet løser sine opgaver. Dermed indeholder det pædagogiske tilsyn både en pædagogisk udviklingsopgave, en kontrolopgave samt en dokumentationsopgave.

I praksis er tilsynsopgaven delegeret til forvaltningen. Der er benyttet tre former for tilsyn: et årligt uanmeldt tilsyn, et opfølgende tilsyn og et skærpet tilsyn. Forvaltningen træffer beslutning om opfølgende tilsyn, hvis det almindelige tilsyn giver anledning til særlig opmærksomhed f.eks. omkring kvaliteten i dagtilbuddet, ny leder, leder med længerevarende sygemelding eller højt sygefravær blandt personalet, der påvirker driften og den pædagogiske kvalitet mv. Er der tale om opfølgende eller skærpet tilsyn, understøttes det af oplysninger om planer for tiltag og en tidshorisont for, hvornår ændringerne senest skal være gennemført.


En tilsynsrapport er offentlig tilgængelig på hjemmesiden, indtil den afløses af den næste rapport. Tidligere tilsynsrapporter vil fortsat være omfattet af aktindsigt og kan udleveres ved henvendelse til forvaltningen på

De enkelte tilsynsrapporter vil løbende blive lagt på hjemmesiden.


Alkereden

Tilsynsrapport er på vej.


Asgård Børnehus

Tilsynsrapport 2020


Børnehuset Basen

Tilsynsrapport 2020


Dueslaget

Tilsynsrapport er på vej.


Firkløveret

Tilsynsrapport 2020


Fogedgården

Tilsynsrapport er på vej.


Frændehus

Tilsynsrapport er på vej.

Børnehuset Guldminen

Tilsynsrapport er på vej.


Gørslev Børnehus

Tilsynsrapport er på vej.

Holmebækkens Børnehus

Tilsynsrapport er på vej.


Idrætsbørnehaven

Tilsynsrapport er på vej.


Labyrinten

Tilsynsrapport 2020 


Moseengen

Tilsynsrapport 2020

Mælkebøtten

Tilsynsrapport er på vej


Møllehøj

Tilsynsrapport er på vej.


Perlen

Tilsynsrapport 2020 


Regnbuen

Tilsynsrapport er på vej.


Rishøjens Børnehus

Tilsynsrapport 2020


Solsikken

Tilsynsrapport er på vej.


Børnehuset Solstrålen

Tilsynsrapport er på vej.


Spiren

Tilsynsrapport 2020 


Svalen

Tilsynsrapport er på vej.


Torpgården

Tilsynsrapport er på vej.


Tumlehuset

Tilsynsrapport er på vej.


Valhalla

Tilsynsrapport 2020


Valmuen

Tilsynsrapport er på vej.


Vemmedrup Børnehave

Tilsynsrapport er på vej.

Ærtebjerghave Børnegård

Tilsynsrapport 2020