Vælg dagtilbud

I Køge Kommune kan du vælge den form for dagtilbud, som passer dig og dit barn bedst. Vi kan tilbyde jer dagpleje, børnehave og integrerede dagtilbud.


Selvbetjening


De forskellige slags dagtilbud vi kan tilbyde dig og dit barn

Dagpleje

Dagplejen er et tilbud til børn i alderen 0 til 3 år. Barnets dagligdag er i dagplejerens hjem sammen med andre børn. Dagplejerne mødes ofte i legestuer. I Køge Kommune er mange dagplejere idrætscertificerede.

Børnehave og integreret dagtilbud
I Køge Kommune er flere vuggestuer og børnehaver del af integrerede dagtilbud med børn i alderen fra 0 år og til skolestart. Det er pædagoger og medhjælpere, som står for dit barns dagligdag.


Du kan finde en samlet liste over kommunens dagtilbud ved at klikke på følgende link. 

Samlet liste over dagtilbud i Køge Kommune


Privat pasning eller pasning af eget barn
Du har mulighed for at få tilskud til, at du selv eller andre passer dit barn privat. For at du kan få tilskuddet, skal du skrive dit barn på venteliste på MinPladsanvisning.

Tilskuddet du kan få til pasning af dit eget barn eller til privat pasning er i 2018 på 7.163 kr. om måneden for et barn i alderen fra 0 til 3 år, og 4.428 kr. om måneden for et barn i alderen fra 3 år og til skolestart.

Dagtilbud på deltid - modulordning
Du kan vælge, at dit barn kan være i dagtilbud i op til 30 timer om ugen. Dit barn skal have fået en plads i et dagtilbud, før du kan søge om modulordningen. Du søger om ordningen, ved at spørge efter et skema i dit barns dagtilbud. Du aftaler i fællesskab med lederen af dit barns dagtilbud, hvornår dit barn skal være i dagtilbuddet. Du kan læse mere om modulordningen her.

Kombinationstilbud
Der er også mulighed for at kombinere en dagtilbudsplads med tilskud til fleksibel pasning. For at kunne benytte et kombinationstilbud forudsætter det, at begge forældre arbejder uden for dagtilbuddenes normale åbningstid. Det samme er gældende for enlige forsørgere. Kombinationen af en plads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning må samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud. Hvis du vil vide mere, kan du .

Dit barn er garanteret en plads hos os

Vi har pasningsgaranti i Køge Kommune. For dig betyder det, at dit barn er garanteret en plads senest fire uger efter din barselsorlov er slut, og dit barn er mindst 30 uger, hvis du har skrevet dit barn op i rette tid. Husk at skrive dit barn op til plads i et dagtilbud senest 3 måneder før, du har brug for en plads, og gerne i så god tid, som du har mulighed for. Hvis du har skrevet dit barn op til en plads i et særligt dagtilbud, og dit ønske om en plads der ikke bliver opfyldt, kan vi tilbyde en plads i et andet dagtilbud i kommunen. Vi forsøger altid at finde en plads, som ligger så tæt på hvor du bor, eller så tæt på dit ønske som muligt.

Takster og tilskud

Der er forskellige takster i dagtilbud alt efter om dit barn skal gå i vuggestue, dagpleje, småbørnsgruppe eller børnehave. I flere dagtilbud er det også muligt at vælge sund frokostordning. Se de gældende takster her.


Fripladstilskud
Du har mulighed for at søge om et tilskud fra kommunen, hvis din husstands indtægt er under en særlig grænse. Du kan søge tilskuddet via MinPladsanvisning

Søskendetilskud
Har du mere end 1 barn i et dagtilbud, får du automatisk søskendetilskud. Det betyder, at du betaler fuld pris for den dyreste dagtilbudsplads og halv pris for den/de andre pladser. For at kunne få søskendetilskuddet, så skal børnene bo på samme adresse og have samme betaler.

Hvis du vil melde dit barn ud

Hvis du efter de gældende regler skal flytte dit barn fra et dagtilbud til et andet, så sker udmeldingen af det gamle dagtilbud automatisk. Flytter I til en anden kommune, skal du selv huske at melde dit barn ud. Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel. Du kan udmelde dit barn frem til den 15. i en måned eller til den sidste dag i måneden. Du melder dit barn ud via MinPladsanvisning.

Dagtilbud i en anden kommune

Selvom du bor i Køge Kommune, kan du bruge en dagtilbudsplads i en anden kommune. Du skal kontakte den anden kommunes pladsanvisning, for at blive skrevet op til en plads. Når du får en dagtilbudsplads i en anden kommune, får du et tilskud med fra Køge Kommune. Tilskuddet svarer til den udgift Køge Kommune har til plads i Køge Kommune. Hvis pladsen i den anden kommune er dyrere, skal du selv betale prisforskellen. 


Ventelisten i Køge er delvis lukket for børn i andre kommuner 

Skal du flytte til Køge Kommune og ønsker, at dit barn skal gå i Ved Skoven, skal du fremsende dokumentation på, at I flytter til kommunen.

Kontakt Dagtilbudsafdelingen
Opdateret af Dagtilbudsafdelingen 17.02.21