Dagbehandling

Mor og lille barn

Dagbehandling er for dig, der har brug for støtte før eller efter fødslen, eller som har et barn i alderen 0-6 år, der ikke trives.

Elmehuset tilbyder hjælp til dig, som har fået det tilbudt af Familiecenter Køge.

Dagbehandling til gravide og småbørnsforældre

Et tilbud, hvor du under under graviditeten eller efter fødslen, af forskellige grunde, kan have behov for ekstra støtte

Dagbehandling til gravide er for:

  • dig, der er gravid og er blevet opfordret til at komme i et tilbud specielt tilrettelagt for gravide.
  • dig, der lige har født, og som Familiecenter Køge og din sundhedsplejerske har henvist til Elmehuset.

Behandlingen består i, at du får tilbudt ekstra hjælp fra en sundhedsplejerske fra Elmehuset, som kan hjælpe dig med råd og vejledning, samt støtte til samspillet med dit barn.

Samtidig får du tilbud om ugentlige samtaler med en terapeut og eventuelt deltagelse i en gruppe med andre nybagte mødre.

Tilbuddet har fokus på det barn, du venter eller lige har født.

Sammen planlægger vi et forløb med samtaler og hjælp, som passer bedst muligt til dig og dit barns udvikling.

Intensiv dagbehandling

Intensiv dagbehandling er et tilbud til dig, som har et barn i alderen 0-6 år, der viser tegn på manglende trivsel.

I begyndelsen af behandlingen laver vi, sammen med dig og Familiecenter Køge, en plan for, hvordan vi i Elmehuset kan støtte og rådgive dig bedst.

Selve behandlingen består i, at du skal komme i Elmehuset 2 gange om ugen og deltage i forskellige aktiviteter og samtaler med eller uden jeres barn.

Du skal deltage i ugentlige samtaler med en terapeut og én gang om ugen skulle deltage i familieøvelser med vejledning af en familieterapeut.

Desuden skal du deltage i et af vores gruppetilbud.

Det kunne eksempelvis være:

  • Småbørnsgruppen for forældre med børn i alderen 0-1 år.
  • Flerfamiliegruppen, hvor 4-5 familier deltager sammen i familieaktiviteter.
  • En af vores samtalegrupper for forældre.
  • Forældreundervisning
  • Forældre/børn samspil i varmtvandsbassin
Kontakt Familiehuset Elmehuset
Opdateret af Køge Kommune 23.01.19