Hvem er vi?

Skilt til Elmehuset

Her kan du læse mere om Elmehusets ansatte, se billeder af huset og læse om det værdigrundlag, vi arbejder ud fra.

For at kunne tilbyde dig den bedst mulige behandling, har de ansatte i Elmehuset forskellige faglige kompetencer.

Ansatte

Gruppen af ansatte i Elmehuset er sammensat af forskellige professioner. Alle med psykologfaglige- og terapeutiske efteruddannelser.

De ansatte i Elmehuset tæller:

  • Leder
  • Terapeuter
  • Sundhedsplejersker
  • Psykologer
  • Administrativ medarbejder

Galleri

Her kan du få et indtryk af, hvordan der er i Elmehusets huse.

Elmehuset set udefraIndgangsparti med plankeværkSofagruppe med fjernsynHyggelig stueSofahjørne i ElmehusetHave med sandkasseHave med stor græsplæne og sandkasseElmehuset set udefra

Find vej til Elmehuset

Adresser:
Elmevej 1, 4140 Borup

Møllevej 6, 4140 Borup.

Kontakt

Telefon nr.: 88701345

Leder Mette Skat Persson: 92436522

Transportmuligheder:

Tog:
Borup station – 450 m gåtur til Elmevej 1- 1 km gåtur til Møllevej 6

Bus:
Linje 245 og 246 stopper ved Borup skole og Møllevej ved Ældrecentret

Bil:
Parkering ved butikscenter til Elmevej 1, parkeringsplads til Møllevej 6, indkørsel ved Møllevej 4.

Specielt for fagfolk

Værdigrundlag
I Elmehuset antager vi, at alle forældre har ressourcer, og alle ønsker at gøre deres bedste for at være gode forældre.

Vores arbejde bygger på viden om, at udvikling foregår i relationer med andre og gennem sproget.

Vi tager også udgangspunkt i, at vi som mennesker igennem vores meget tidlige tilknytning til nærmeste voksen, både før og efter fødslen, har forskellige erfaringer for relationsdannelser, og at vi derfra kan bære på erfaringer med mangel på tillid både til andre og til os selv.

Vi tror på, at vi via samtalen og tilknytningsbehandlingen kan vække uopdagede ressourcer og egenskaber hos andre til gavn for forandringer og udvikling.

Vi arbejder ud fra en viden om, at anerkendelse og tillid har den største betydning for udvikling.

Teoretiske referencerammer og metoder
Vi arbejder efter en systemisk referenceramme og metoder, samt narrativ- og psykodynamisk samtaleterapi. I samspilsøvelser og familieaktiviteterne er der desuden fokus på udvikling af nye handlinger, hvor metodevalget ofte indebærer videooptagelser koblet med samtaler.

Behandlingsplanen bygger på en analyse af de generelle forældrefunktioner og nærmeste zone for udvikling. Vi tager afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi, hvor mentaliseringskvaliteten er grundlaget for metodevalget.

Feedback Informed Treatment (FIT)

I Elmehuset arbejder vi med dialog- og effektmålingsredskabet FIT.

Hvorfor bruger vi FIT?
Vi bruger FIT i vores daglige arbejde med familier og netværk for at opnå det bedst mulige resultat.

FIT sikrer, at samtalerne drejer sig om det, familierne oplever som vigtigt.

Hvad er FIT?
FIT består af to enkle skemaer, hvor familierne kan angive, om de oplever forandringer i den retning, de ønsker, og hvordan de oplever arbejdet med terapeuten. Skemaerne viser, om der sker de ønskede forandringer.

Skemaerne hjælper terapeuten med at tilrettelægge forløbet, så de i fællesskab med familien, når familiens mål.

FIT er evidensbaseret forskning  og benyttes internationalt.

Kontakt Familiehuset Elmehuset
Opdateret af Køge Kommune 24.03.21