Hvem kan Elmehuset hjælpe?

Papirklip af familie med hinanden i hånden

Familiecenter Køge beslutter, om du kan få tilbudt behandling i Elmehuset.

Du kan selv henvende dig i Familiecenter Køge for at få støtte og vejledning fra Elmehuset, men andre kan også kontakte Familiecenter Køge, hvis de ser, at dit barn ikke trives.

I Elmehuset kan vi hjælpe dig, hvis du;

  • er gravid med behov for støtte og vejledning.
  • lige er blevet forældre og har brug for ekstra hjælp.
  • er forældre med børn i alderen 0-6 år, hvor dit barn udviser tegn på mistrivsel.
  • er forældre, som har brug for at blive hjulpet, hvor støtte og vejledning skal være tæt på.
  • er forælder, der ikke bor sammen med dit barn, men er sammen med det ved støttet samvær
Kontakt Familiehuset Elmehuset
Opdateret af Køge Kommune 09.09.21