Støttet samvær

Far og datter hygger sig på picnic

Er et tilbud til dig, der har et barn, der bor i en plejefamilie eller på en institution, og hvor Familiecenter Køge har besluttet, at der skal være en person til stede, når I er sammen.

Hvis Familiecenter Køge har besluttet, at der skal være en anden person til stede, når du er sammen med dit barn, kan du få tilbud om støttet samvær i Elmehuset.

Hvordan foregår støttet samvær

Du kommer i Elmehuset, hvor du skal mødes med dit barn til samvær.

Familiecenter Køge har planlagt, hvor ofte og hvor længe du skal være sammen med dit barn i samværet. I samarbejde med dig og dit barns plejefamilie eller bosted, planlægger vi efterfølgende, hvilke dage der passer bedst for samværet med udgangspunkt i, hvad der er bedst og mest trygt for dit barn.

Hvilken støtte får du?

I forbindelse med dit støttede samvær støtter og vejleder vi dig til, hvordan du bruger den aftalte tid bedst muligt for både dit barn og dig.

Du får tilbudt en samtale før og efter samværet, hvor du har mulighed for at snakke om, hvordan det er gået i samværet, og om de ting du gerne vil lave med dit barn under samværet næste gang.

I samværet er der altid fokus på dit barns tryghed og særlige behov.

Personalet er med til samværet for at støtte samspillet mellem dig og dit barn, så jeres samvær på sigt kan udvikles.

Kontakt Familiehuset Elmehuset
Opdateret af Køge Kommune 07.06.17