Til dig, der skal i Elmehuset

Kuffert

Her kan du finde informationer om, hvad du kan forvente, hvis du har fået et tilbud i Elmehuset.

Hvis du har fået et tilbud om familiebehandling i Elmehuset, er det fordi, vi kan tilbyde dig og din familie støtte til at få jeres familieliv og samværet med jeres børn til at fungere bedre.

I Elmehuset har vi mange forskellige tilbud til familier med forskellige udfordringer. Sammen med dig sørger vi for at finde de tilbud, som du har brug for, og som passer til dig og dit barn.

Fælles for alle tilbud er, at vi kan hjælpe og støtte dig i at tage fat i de problemer eller uheldige vaner, som forhindrer din familie i at fungere på den bedst mulige måde.

Hvad kan du forvente?

Du kan forvente, at vi arbejder sammen med dig og din familie for at hjælpe jer med at nå jeres mål.

Vi forventer til gengæld, at du samarbejder med os og er parat til at tage ansvar for dine mål.

Du kan forvente, at vi;

 • laver en plan for, hvordan du/I kan arbejde med det, som er helt særligt for jeres familie.
 • sammen med dig, samarbejder med den institution eller dagpleje, dit barn går i og hjælper med at tilrettelægge samarbejde med din familie og andre, du gerne vil inddrage.
 • kan støtte dig omkring uddannelse eller jobsituation.
 • altid er i tæt samarbejde med din rådgiver, hvor vi løbende evaluerer på din handleplan og de arbejdspunkter, du arbejder med.
 • løbende vil følge op på, om du synes, at tilbuddet virker for dig.
 • altid vil have fokus på, hvad dit barn har brug for.
 • løbende holder status- og samarbejdsmøder, så jeres forløb bliver så præcist og kort som muligt.

Du kan forvente, at du;

 • altid vil have et fast behandlerteam tilknyttet din familiebehandling.
 • får individuelle forældre- og familiesamtaler med en terapeut.
 • bliver udfordret og guidet i samspillet med dit barn.
 • møder andre forældre og familier i grupper, både i samtaler og i aktiviteter sammen med dit barn.
 • før og efter hver samtale vil blive spurgt, om dit tilbud virker for dig.
Kontakt Familiehuset Elmehuset
Opdateret af Køge Kommune 09.09.21