Familiebehandling

Familie på tur

Familiebehandling er en fast del af Heldagsskolen i Slimminges tilbud til børnene og deres familier.

På Heldagsskolen i Slimminge tilbyder vi alle skolens familier familieterapeutisk bistand – også selvom din familie ikke som udgangspunkt mener, at I har brug for det.

Det gør vi, fordi vi mener, at vi for at kunne hjælpe dit barn skal inddrage jer som familie. Barnets problemer kan sjældent løses isoleret, og I er derfor vigtige medspillere i forhold til at gøre en forskel og skabe udvikling i dit barns liv.

Hvordan foregår det?

Familiebehandlingen består af samtaler med jeres familie.

Samtalerne foregår på Slimminge og/eller i hjemmet, alt efter hvad der er muligt og passer jer.

Samtalernes hyppighed og varighed varierer efter jeres behov.
I opstartsfasen foregår samtalerne normalt ugentligt, mens der længere henne i forløbet kan gå længere tid mellem samtalerne.

Familieterapeuternes arbejde slutter som hovedregel først, når dit barn stopper på Slimminge, da de har en vigtig rolle som bindeled mellem jeres hjem og skolen.

Din mening tæller

I begyndelsen og slutningen af hver samtale med familieterapeuten, skal du udfylde et skema (på Ipad), hvor du ved 4 korte markeringer beskriver, hvordan du har det. Til sidst i samtalen skal du udfylde et nyt skema, hvor du markerer, om du føler, at du har fået et udbytte af samtalen med terapeuten.

Du skal udfylde skemaerne, fordi din mening tæller for os og er vigtig for vores arbejde. Vi bruger derfor skemaerne til at sikre, at forløbet har en positiv virkning på din livssituation, og at I drøfter ting der giver mening og er væsentlige for dig.

Ofte vil du også blive bedt om at markere, hvordan du synes dit barn trives. Dette for at sikre, at vi arbejder i den rigtige retning, og for hurtigt at kunne justere på vores tilbud, hvis dit barn ikke trives. 

Kontakt Heldagsskolen i Slimminge
Opdateret af Køge Kommune 23.01.19