Hvem kan gå her?

Børn på løbehjul

Familiecenter Køge beslutter, om dit barn skal modtage undervisning og fritidstilbud på Heldagsskolen i Slimminge.

Indskrivning

Familiecenter Køge beslutter på baggrund af en børnefaglig undersøgelse og i samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), om dit barn skal indskrives på Heldagsskolen i Slimminge.

Ud fra den børnefaglige undersøgelse udarbejder Familiecenter Køge sammen med jer og jeres barn en handleplan, der blandt andet beskriver formålet med indsatsen, og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet.

Afgrænsning

På Slimminge modtager vi normalt begavede børn i alderen ca. 6 til 14 år.

Vi modtager ikke børn med tunge, psykiatriske problemstillinger eller unge i aktivt stof- eller alkoholmisbrug

Kontakt Heldagsskolen i Slimminge
Opdateret af Køge Kommune 14.07.14