Er du fyldt 18 år, og har du brug for støtte?

Spørgsmålstegn på tavle

Er du mellem 18 og 22 år, og har du et særligt behov for støtte, kan du have ret til at få støtte i form af efterværn, indtil du fylder 23 år.

Efterværn er et tilbud til dig, der er mellem 18 og 22 år, som op til din 18 års fødselsdag har modtaget forskellig slags støtte fra Kommunen, og som nu har brug for støtte i overgangen til voksenlivet.

Hvem har ret til efterværn

Familiecenter Køge skal tilbyde dig efterværn, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Du er i alderen 18-22 år.
 • Du har tidligere modtaget støtte i form af kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet.
 • Familiecenter Køge vurderer, at efterværn er relevant af hensyn til dit behov for støtte.
 • Du ønsker efterværn.
 • Hjælpen bidrager til en god overgang til en selvstændig tilværelse som voksen.

Hvis du har afvist efterværn og fortryder

Nogle unge siger nej tak til efterværn, når de er fyldt 18 år.

Fortryder du senere, at du har afvist efterværn, skal du henvende dig til Familiecenter Køge.

Familiecenter Køge kan genetablere efterværn, indtil du er fyldt 23 år, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Du fortryder, at du tidligere har afvist støtte, og behovet er fortsat til stede.
 • Din situation har ændret sig, så der er opstået et behov for støtte.
 • Støtten stoppede, fordi der ikke længere var brug for den, men behovet for støtte er genopstået.

Hvilken hjælp kan du få

 1. Familiecenter Køge kan beslutte, at en fast kontaktperson kan opretholdes, efter at du er fyldt 18 år.
 2. Hvis du har været anbragt uden for hjemmet, umiddelbart inden du fyldte 18 år, kan Familiecenter Køge beslutte:
  1. at du fortsat kan bo på et anbringelsessted (plejefamilie, eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted, opholdssted eller døgninstitution).
  2. at du får udpeget en fast kontaktperson.
  3. at der etableres en udslusningsordning i dit hidtidige anbringelsessted, eller
  4. at du får tildelt andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for dig.
 3. Hvis du var anbragt uden samtykke fra dig selv eller den, der havde forældremyndigheden over dig umiddelbart inden, du fyldte 18 år, har du ret til støtte i form af en kontaktperson til du fylder 23 år.
  Det gælder dog ikke, hvis du har fået tilbudt at blive boende på et anbringelsessted (se ovenfor 2.1).
 4. Hvis du var anbragt på eget værelse, kollegium eller kollegielignende opholdssted umiddelbart inden, du fyldte 18 år, har du ret til en kontaktperson, frem til du fylder 19 år.
  Det gælder dog ikke, hvis du har fået tilbudt at blive boende på et anbringelsessted (se ovenfor 2.1).

Mulighed for at vende tilbage til dit tidligere anbringelsessted

Hvis du har været anbragt uden for hjemmet umiddelbart inden, du fyldte 18 år, vil Familiecenter Køge – så vidt det er muligt – sørge for, at du får mulighed for kortvarigt at vende tilbage til dit tidligere anbringelsessted.

Det kan for eksempel være i forbindelse med fødselsdag eller jul.

Spørgsmål og svar om efterværn

Hent Socialstyrelsens pjece om det gode efterværn

Kontakt Familiecenter Køge
Opdateret af Køge Kommune 09.11.18