Ferieplan for skoler

Her finder du ferieplaner for indeværende og kommende skoleår.

Ferieplaner for skoler og SFO

Ferieplan 2017/2018

Første skoledag

Mandag den 14. august 2017 

Efterårsferie i uge 42

Lørdag den 14. oktober 2017 – søndag den 22. oktober 2017 (begge dage inkl.)

Juleferie 

Fredag den 22. december 2017 – tirsdag den 2. januar 2018 (begge dage inkl.)

Vinterferie i uge 8

Lørdag den 17. februar 2018 – søndag den 25. februar 2018 (begge dage inkl.)

Påskeferie

Lørdag den 24. marts 2018 – mandag 2. april 2018 (begge dage inkl.)

Bededagsferie

Fredag den 27. april 2018 – søndag den 29. april 2018 (begge dage inkl.) 

Kristi Himmelfartsferie

Torsdag den 10. Maj 2018 – søndag den 13. maj 2018 (begge dage inkl.)

Pinseferie 

Søndag 20. Maj 2018 - mandag 21. maj 2018 (begge dage inkl.)

Grundlovsdag

Mandag den 4. juni 2018 (fri)

Tirsdag den 5. juni 2018 (Grundlovsdag - ikke en skoledag)

Sommerferie

Lørdag den 30. juni 2018 – søndag den 12. august 2018 (begge dage inkl.) 

Første skoledag i skoleåret 2018/2019 er

Mandag den 13. august 2018


Lukkeuger og -dage i SFO

SFO og Juniorklub holder lukket i den 3. og 4. uge af skolesommerferien og 42. I de 2 uger af sommerferien og i efterårsferien (42) vil der være mulighed for pasning 5 steder i kommunen for børn i SFO. Din sfo vil meddele, hvilke steder der holder åbent i lukkeugerne.

SFO og Juniorklub holder lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag samt en valgfri lukkedag, som besluttes af skolebestyrelsen. På disse dage er der ingen mulighed for pasning i SFO.

Ferieplan 2018/2019

Første skoledag

Mandag den 13. august 2018

Efterårsferie i uge 42

Lørdag den 13. oktober 2018 – søndag den 21. oktober 2018 (begge dage inkl.)

Juleferie 

Fredag den 21. december 2018 – onsdag den 2. januar 2019 (begge dage inkl.)

Vinterferie i uge 8

Lørdag den 16. februar 2019 – søndag den 24. februar 2019 (begge dage inkl.)

Påskeferie

Lørdag den 13. april 2019 – mandag den 22. april 2019 (begge dage inkl.)

Bededagsferie

Fredag den 17. maj 2019 – søndag den 19. maj 2019 (begge dage inkl.) 

Kristi Himmelfartsferie

Torsdag den 30. maj 2019 – søndag den 2. juni 2019 (begge dage inkl.)

Grundlovsdag

Onsdag den 5. juni 2019 (ikke en skoledag)

Pinseferie

Søndag 9. juni 2019 – mandag 10. juni 2019 (begge dage inkl.)

Sommerferie

Lørdag den 29. juni 2019


Lukkeuger og -dage i SFO

SFO og Juniorklub holder lukket i den 3. og 4. uge af skolesommerferien og 42. I de 2 uger af sommerferien og i efterårsferien (42) vil der være mulighed for pasning 5 steder i kommunen for børn i SFO. Din sfo vil meddele, hvilke steder der holder åbent i lukkeugerne.

SFO og Juniorklub holder lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag samt en valgfri lukkedag, som besluttes af skolebestyrelsen. På disse dage er der ingen mulighed for pasning i SFO. 

Kontakt Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Opdateret af Børne- og Uddannelsesforvaltningen 14.06.18