SFO, Juniorklub og Ungdomsklub

Læs her, hvordan SFO, Juniorklub og Ungdomsklub er bygget op.

Fritidstilbud for børn og unge 5 - 18 år. Tilbuddene er aldersinddelt i SFO, Juniorklub og Ungdomsklub.

SFO- og ungdomsklubtilbud

Skolefritidsordningerne SFO, Juniorklub og ungdomsklubberne hører under folkeskolerne. SFO, Juniorklub og Ungdomsklub har deres egen leder, men det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med SFO, Juniorklub og Ungdomsklub, godkender budget mv. Alle folkeskoler har en eller flere SFO'er. Nogle skoler har også ungdomsklub.
Du finder adresser og telefonnumre til alle SFO'er her.
Du finder adresser og telefonnumre til alle ungdomsklubberne her.

SFO

SFO er et pasningstilbud for børn, der går i 0. til 9. klasse. Barnet starter i SFO den 1. april samme år, som barnet starter i 0. klasse. I SFO er der kontrol med børnenes fremmøde, og du aftaler dit barns 'kommen og gåen' med SFO'ens personale.

På skoledage har alle skolers SFO-tilbud åbent kl. 06:00 til 08:00 og efter skoletid til kl. 17:00. fredag dog til kl. 16:30. På ikke-skoledage er der åbent kl. 06:00. til 17:00. Fredag er der åbent til kl. 16:30.
Der er ferieåbent på én SFO i Distrikt Nord, Syd og Midt i den 3. og 4. uge af skolesommerferien og i efterårsferien (uge 42). SFO'erne aftaler fra år til år hvor der er åbent. Der vil altid være medarbejdere, som børnene kender i den SFO, der har åbent.
Der er lukkedage fredag efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag. Herudover finder skolebestyrelsen selv yderligere en lukkedag.

Du skriver dit barn op til SFO på den SFO du gerne vil dit barn skal gå i. I sommerferieperioden kan du få blanketten på den SFO der holder åben.

Dit barn har mulighed for at være i SFO'en i hele SFO'ens åbningstid.

Juniorklub

Juniorklub er et klubtilbud for børn i 4. klasse og op. Derfor er der oprettet en Juniorklub i alle skoledistrikter. Man kan gå i juniorklub 3 eller 4 dage om ugen, alt efter hvilket distrikt man bor i. Det er de kendte voksne fra SFO'en, som er sammen med børnene i Juniorklubben, og aktiviteterne har fokus på at styrke kammeratskabet på tværs af aldersgrupperne. I Juniorklubben er det også aktiviteter i samarbejde med det lokale foreningsliv, fx idrætsforeninger, ligesom Juniorklubberne arbejder sammen på tværs af kommunen.

Juniorklubberne har lukket i lukkeugerne.

Ungdomsklub

Ungdomsklubben er et tilbud for unge fra 7. klasse og op til 18 år. Det er gratis at deltage. Få åbningstiderne ved at ringe til ungdomsklubben, eller få dem i den lokale SFO.

Lukkeuger og -dage i SFO

SFO og Juniorklub holder lukket i den 3. og 4. uge af skolesommerferien og i efterårsferien (uge 42). I de 2 uger af sommerferien og i efterårsferien (42) vil der være mulighed for pasning 5 steder i kommunen for børn i SFO. Din sfo vil meddele, hvilke steder der holder åbent i lukkeugerne.

SFO og Juniorklub holder lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag samt en valgfri lukkedag, som besluttes af skolebestyrelsen. På disse dage er der ingen mulighed for pasning i SFO.

Sommerferieåbent

I sommerferien holdes der åbent i distrikter i den 3. og 4. uge af skolesommerferien.

Kontakt dit barns SFO for oplysninger om hvilken SFO i skoledistriktet, der holder åbent i de forskellige lukkeuger.

Kontakt Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Opdateret af Børne- og Uddannelsesforvaltningen 17.01.20