Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Køge Kommune som 'Bevæg dig for livet' - visionskommune

Fra 2021 til 2025 skal Køge Kommune være Bevæg dig for livet – visionskommune. DIF, DGI og Køge Kommune skal i visionskommuneprojektet arbejde sammen for at opfylde det landsdækkende mål om at mobilisere Danmark til mere fysisk aktivitet. 

Som Bevæg dig for livet visionskommune indgår kommunen en partnerskabsaftale med DIF og DGI. Projektet strækker sig over 5 år, og det indebærer en fælles indsats på tværs af politiske udvalg med betydelig støtte fra DGI/DIF og mulighed for samarbejde med andre visionskommuner. 

Inden projektets indsatser udvælges, skabes et overblik over og afdække kommunens eksisterende bevægelsestiltag. Denne kortlægning skal synliggøre, hvor der kan igangsættes initiativer, som kan få flere borgere til at være aktive. Mere fysisk aktivitet kan nemlig være med til at løfte både den fysiske og den mentale trivsel hos borgerne. 

Spørgeskemaundersøgelse

I løbet af oktober-november gennemføres en spørgeskemaundersøgelse, der skal give indblik i borgernes idræts- og motionsvaner ved visionskommunens opstart. Spørgeskemaet udsendes til 4.000 tilfældigt udvalgte borgere. Undersøgelsens resultat vil kunne ses her på siden medio december 2020.

Hvert år frem til 2025 gennemføres en tilsvarende undersøgelse for at følge udviklingen blandt borgernes motionsvaner. 

Landsdækkende vision

Allerede siden 2015 har Køge Kommune via kommunens idrætsstrategi arbejdet med visionen 25-50-75. Vision 25-50-75 er grundlaget for Bevæg dig for livet, og visionen dækker over, at i år 2025 er mindst 50 procent af borgerne med i en idrætsforening, og mindst 75 procent er idrætsaktive. 

Vision 25-50-75 har været retningssættende for en række af Kultur- og Idrætsudvalgets tiltag. Tiltag som har medvirket til at skabe en øget livsglæde, mere sundhed og styrkede fællesskaber hos kommunens borgere.
Med Bevæg dig for livet – visionskommuneprojektet styrker kommunen arbejdet med målopfyldelse af visionen. 

Hvad kan visionskommuneprojektet

I mange af kommunens eksisterende planer, strategier og tiltag er bevægelse og fysisk sundhed indarbejdet, fx i forbindelse med styrkelse af motorik hos småbørn, indlæringsevne hos skolebørn, øget livsglæde og livsduelighed hos ledige, sårbare og syge, og for at lette inklusion til fællesskab og det lokale samfund. 

Visionskommuneprojektet vil koble sig på og berige allerede eksisterende tiltag og være med til at løse nogle af velfærdsudfordringerne ved at inkludere bevægelse i borgernes hverdag, ligesom nye initiativer igangsættes.
Idrættens foreninger har ydermere en social dimension, som består af en evne til at forene mennesker med forskellig baggrund i forpligtende fællesskaber og skabe social sammenhængskraft. Der kan derfor høstes både kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster ved at højne borgernes fysiske aktivitetsniveau og ved at øge foreningsdeltagelsen. 

Foreningslivet spiller en vigtig og central rolle i Bevæg dig for livet visionskommuneprojektet og vil blive inddraget i relevante styre- og arbejdsgrupper.

Tidsplan

Inden aftaleunderskrivelse forventes afholdt en workshop for borgere og foreninger. Workshoppens formål er orientering om projektet samt input til projektets potentialer. Afholdelse af workshoppen er pt. udfordret af restriktioner i forbindelse med Corona, og nærmere information om dato og mødets format følger. 

Visionskommuneaftalen mellem DIF, DGI og Køge Kommune forventes underskrevet i februar 2021, og på baggrund af aftalen udarbejdes efterfølgende en handleplan.