Stier, ruter og lejrpladser

Stemningsbillede fra Køge Å stien med blomstrene skovbund

I Køge Kommune har du mange muligheder for at bevæge dig i naturen. Vil du cykle, løbe eller gå, kan du herunder finde en række stier og ruter i de skønneste naturomgivelser.  

Køge Å stien - Rute 90

Cyklist ved bom på Køge Å StienKøge Å stien byder på et smukt og varieret stiforløb - gennem skov, langs med moser, gennem landsbyer og med udsigter til det åbne land. Stien - Rute 90 - er en ca. 22 km lang cykel- og gangsti, der følger Køge Å og Ås fra Køge til Humleore og videre frem til Borup Station. 

Beskrivelse af stien

De tre foldere - Køge Å stien 1, 2 og 3 beskriver hele forløbet, og giver et indblik i den natur og kulturhistorie, der knytter sig til området og som man ser på turen.

Hent folderne her:

Oversigtskort over Køge Å stiens forløb

Færdselsregler

Du må kun færdes på Køge Å stien til fods eller på cykel. På kortere strækninger følger vandrestien og cykelstien hver deres forløb.

Stien er afmærket med træpæle og blå metalskilte.

Adgang for gangbesværede

En kørestols- og gangvenlig sti giver også gangbesværede mulighed for at opleve naturen og kulturhistorien omkring Gammelkjøgegaard.

Stien løber gennem skoven og følger grusvejen forbi Gammelkjøgegaard og gennem den smukke lindeallé. Der er mulighed for at tage et hvil på bænke flere steder langs stien.

Overnatning omkring Køge Å stien

I nærheden af Køge Å stien har du både mulighed for at overnatte i det fri på naturlejrpladsen ved Spanagervej (nr. 24 i folderen Køge Å stien 2) eller med tag over hovedet på Køge Vandrehjem.

Bronzestien

Cyklister på Ølbyvej der passerer en gravhøj

Bronzestien er en historisk sti med fem gravhøje fra bronzealderen i området omkring Gammel Køgegård. Stien er 3,25 kilometer lang og overlapper en anden af Køges stier - Køge Å stien.

Ruten går forbi en række gravhøje, som du kan læse om på de opsatte skilte. Stien er oplagt til folkeskolernes historieundervisning og til alle andre, der vil mærke historiens vingesus på Køges bronzesti. 

Information om bronzealderen

Stikort over bronzestien

Færdsel

Oplev stien til fods eller på cykel. Stien er afmærket med træpæle med små metalskilte på.

Hent kort over Bronzestien her.

Parkering

Du kan parkere på P-pladsen på Ølbyvej, ved alléen til Gammel Køgegård eller på P-pladsen ved Salbyvej.

Se kørevejledning her.

Margrethestien

Margrethestien er en gammel kirkesti som landsbylaug, Det Grønne Hus og Kommunen i fællesskab fik genoprettet i 2009. Margrethestien har et sammenhængende grønt forløb, og stien løber fra Lille Skensved mod Højelse, Ølby, under motorvejen via viadukten og slutter ved Køge å. 

Kort over Margrethestien

Kimmerslev Sø

Kimmerslev Søstie i vinterlook

Du kan gå eller løbe rundt om Kimmerslev Sø. Stien løber langs søen - med en enkelt undtagelse, hvor du skal slå et sving op på vejen. Stien blev i september 2009 indviet som en Hjertesti. Der er sat pæle op med markering for hver 500 meter hele vejen rundt om søen - i alt 3,6 km.

Parkering og informationstavle

Ved Kimmerslevvej ligger en grusparkering, med informationstavle. På informationstavlen kan kommunen og foreninger med tilknytning til området, hænge relevant materiale op.

Hjertesti

Hjertestien er en afmærket motionsrute på 3,6 km, der leder dig rundt om Kimmerslev Sø. 

Læs mere om hjertestien her.

Vedligeholdelse af søbredden

Vej, Park og Byrum sørger for at stien og de offentlige arealer omkring søen, bliver vedligeholdt. Vedligeholdelsen af randbeplantningen står Svenstrup Gods for. 

Kort over Kimmerslev Sø 

Tangmoseskoven

Både børn og voksne kan gå på jagt efter poster på motionssporet - som er en kombineret "find vej-rute" og "hjertesti". Motionssporet fører dig gennem Tangmoseskoven og Køge Marina, langs med stranden og op på højen med panoramaudsigt til havnen og byen.

Hjertesti

Læs mere om hjertestien her.

Find vej i-rute 

"Find vej i-ruter" er et forenklet orienteringsløb, hvor man med et kort skal finde vej til posterne og klippe eller notere koderne. Der er opstillet 31 poster og på "Find vej i Tangmoseskoven" kan du hente kort på ruter med forskellige sværhedsgrader og en speciel børnerute, der kan bruges ved børnefødselsdage, familieture mm.

Der findes 2 startsteder på ruten. Et nordligt ved parkeringspladsen ved Nordstranden/Bådehavnen og et sydligt ved cykel-gangbroen over Værftsvej.

Find vej i Tangmoseskoven.

Andre "Find vej i"

Se flere "Find vej i-ruter" her.

Stemningsbilleder fra Tangmoseskoven

Cykelrute 85

Rute 85 er en cykelrute. Rute 85 ligger i forlængelse af rute 90 (Køge Å stien). Den strækker sig fra Borup Station og videre langs Borup Center, ad cykelstien gennem Slugten og videre ud ad Ørningevej og herefter videre ud af kommunen.

Kort over rute 85 i Køge Kommune

På to hjul i Køge området

Køge Kommune har i samarbejde med Visit Køge og Knud Nielsen fra Dansk Cyklist Forbund lavet et lille hæfte med 8 turforslag "På to hjul i Køge området". Turforslagene har forskellige længder - fra 6 km til 45 km og de ligger i forskellige dele af kommunen. De 8 cykelruter er samlet i et lille hæfte med et kort over ruten, samt en beskrivelse af de seværdigheder der er på den pågældende rute. 

Læs mere om "på to hjul i Køge området" her.

Hæftet kan købes hos Visit Køge.

Naturlejrplads Spanager

Spanager lejrplads ligger ved Køge Å-stien tæt på det gamle Spanager Børnehjem. Lejrpladsen er indhegnet og indeholder shelter, bålplads, vand og muldtoilet.

Det er ikke muligt at reservere lejrpladsen på forhånd.

Her finder du lejrpladsen

Spanagerlejrplads ligger ved Spanagervej.

Læs også om Køge Å stien øverst på siden.

Stemningsbilleder fra Spanager lejrplads

Naturlejrplads ved Ejby Mose

På Naturlejrpladsen ved Ejby Mose har du mulighed for at overnatte i shelter. Der er et flot kig ud over mosen.

Det er ikke muligt at reservere lejrpladsen på forhånd.

Her finder du lejrpladsen

Shelteret ligger ved Engvej i Ejby Mose.

Naturlejrplads Ejby Sø

I Ejby Mose ligger Ejby Sø Naturlejrplads som ejes af Spejdernes Naturcentre, som også står for udlejningen.

Leje af Naturlejrpladsen

Hvis du vil leje naturlejrpladsen skal du kontakte Jan Gede på tlf. 27 24 74 02.

Læs mere på Køge Spejdernes hjemmeside.

Her finder du lejrpladsen

Ejby sø grunden kan være lidt svær at finde, GPS-koordinaterne er:

Naturplads ved Bjæverskovvandløb

En ny naturplads er indrettet i forbindelse med, at det tidligere rørlagte Bjæverskovvandløb, er blevet til 1 km åbent vandløb. Naturpladsen er indrettet med flis-opholdsareal, bålsted og bænke. Området omkring - 3 hektarer er udlagt som vildeng. 

Når du har benyttet naturpladsen, skal du tage dit affald med dig. 

Her finder du naturpladsen

Naturpladsen ligger syd for det gamle Bjæverskov mellem Travbanen og Skovbohallen. Der er adgang ad grusvejen fra Vollerslevvej ud for Travbanen. Derudover er der adgang for gående fra Krogen, fra Skovbohallen og gennem Kildebjergs Tofter.

Stemningsbilleder fra Bjæverskov naturplads

Færdselsregler og lovgivning

I følge Naturbeskyttelsesloven må du færdes til fods eller på cykel på veje og stier i skove og i det åbne land. Du må også færdes til fods på udyrkede, ikke indhegnede arealer uden for skoven. Færdslen sker på eget ansvar.

Følgende regler skal altid overholdes

  • Knallertkørsel og ridning er ikke tilladt, medmindre du har fået en særlig tilladelse af ejeren.

  • Brug af åben ild er ikke tilladt.

  • Hunde skal føres i snor hele året. 

Relevante love

Kontakt Vej, Park og Byrum
Tip Køge
Opdateret af Anlæg og Myndighed 11.02.22