Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Opret en forening

Der er foreningsfrihed i Danmark. Det betyder, at du til en hver tid er i din gode ret til, at oprette en forening. 

Undersøg om der er en lignende forening i nærheden

Inden du begynder at overveje, at oprette en ny forening, anbefaler vi dig, at du orienterer dig i kommunens foreninger. Måske er der en forening med samme formål lige i nærheden af dig?

Se alle kommunens foreninger

Opret en forening - forslag til en god begyndelse

Når I skal stifte en forening skal I som det første indkalde til en stiftende generalforsamling. Der er ingen regler for varsel for indkaldelse til den stiftende generalforsamling. Men hvis det er muligt, bør et evt. udkast til vedtægter være tilgængeligt på forhånd, så de potentielle medlemmer har mulighed for at gennemgå materialet inden mødet.

Stiftende generalforsamling

Dagsorden for den stiftende generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent og en referent
  2. Præsentation af jeres tanker bag foreningen
  3. Godkendelse af jeres udkast til vedtægter
  4. Beslutning om kontingentets størrelse 
  5. Valg af bestyrelse  
  6. Valg af revisor – revisor på ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller sidelinjen, så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

Generalforsamlingen skal styres af dirigenten, der sørger for, at alle deltagere har mulighed for at komme til orde og gøre deres indflydelse gældende. Referenten tager et fyldestgørende referat som dokumentation af mødets beslutninger. (f.eks. hvem er valgt til bestyrelsen og som foreningens revisor). Referat skal underskrives af dirigent og revisor (husk af oplæse referatet for forsamlingen inden underskrift)

Bestyrelsen

Hvis bestyrelsen ikke er valgt (med de konkrete poster) på generalforsamlingen, kan bestyrelsen konstituere sig på det først kommende bestyrelsesmøde. Mange vælger at konstituere sig (samme dag) lige umiddelbart efter den stiftende generalforsamling. Konstitueringen er vigtigt af hensyn til hvem der tegner foreningen og hvem der skal have adgang til fx bankkonto m.m.  

...Og nu er I igang!

En ny forening behøver ikke at blive godkendt af Kommunen

Vær opmærksom på, at såfremt foreningen ikke skal søge om lokaler, tilskud eller puljer skal den ikke godkendes i Køge Kommune, og Køge Kommune har derfor heller ingen krav til, hvordan I vil oprette en sådan forening, og hvilke vedtægter foreningen skal have.

Lån kommunale lokaler, haller eller anlæg til jeres aktivitet

Hvis I på et tidspunkt ønsker at låne et kommunalt lokale eller en hal f.eks. på en af vores folkeskoler, skal I godkendes til at låne lokaler. 

Sådan bliver du godkendt til lokalelån og udendørsanlæg

Det er Kultur og Idræt, der godkender til lokalelån. Vær opmærksom på, at det er et krav, at lokalerne lånes til konkrete aktiviteter, og ikke kun til socialt samvær eller værestedsaktiviteter. 

For at blive godkendt skal din forening leve op til en række krav og du skal derfor indesende følgende til Kultur og Idræt på :

Hvis du vil videre mere

Læs retningslinjer for folkeoplysende virksomhed, lokaler og anlæg. 

Retningslinjerne er delt op i fire afsnit: 

  • Aftenskoler: Afsnit 1 (side 3-15)
  • Frivillige folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger, spejdere mv.): Afsnit 2 (side 17-29)
  • Lokaler og anlæg: Afsnit 3 (side 30-38)
  • Generelle forhold vedr. kommunens tilsyn, offentliggørelse og klageadgang: Afsnit 4 (side 39-40)

Kontakt

Har du spørgsmål skal du kontakte Kultur og Idræt på 56 67 67 67 eller på