Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Indsend erklæring om børneattest

Alle der
 • er godkendt efter lov om folkeoplysende virksomhed
 • modtager tilskud
 • får anvist lokaler
skal én gang om året erklære (uanset medlemssammensætning), at man er bekendt med og følger reglerne for indhentelse af børneattest.

Erklæringen skal afgives selvom, at man ikke beskæftiger eller ansætter personer, såvel lønnet som ulønnet, der har direkte kontakt med børn under 15 år og som færdes blandt børn under 15 år og derved har mulighed for, at opnå direkte kontakt, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning. 

Det er således en betingelse for, at man kan få tilskud eller anvist kommunale anlæg, arealer og lokaler, at man afgiver erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal således undlade, at yde tilskud og anvise kommunale anlæg, arealer og lokaler, hvis man ikke afgiver erklæring herom.

Børneattesten skal bl.a. indhentes for følgende personer: trænere, instruktører, holdledere, lærere, børnepassere, formidlere, pedeller, samaritter, lektiehjælpere og andet teknisk personale herunder assistenter, vikarer og afløsere og studerende i praktik m.v.

Vejledning i indsendelse af erklæring - det tager 2 minutter

Indsend erklæringen via koege.dk:

 • Vælg Folkeoplysning
 • Vælg 'Erklæring om indhentelse af børneattest'
 • Login med NemID. Du kan både bruge personligt NemID og foreningens NemID (det NemID, der er forbundet med jeres CVR)
 • Udfyld kontaktinformation
 • Sæt flueben ved ’Erklæring’
 • Underskriv med NemID
Kommunen har nu modtaget jeres hensigtserklæring. Vi anbefaler, at I gemmer erklæringen, som ses i jeres kvittering.

Herefter registrer Kultur og Idræt modtagelsen af erklæringen. I kan se på EG Kultur og Fritid når erklæringen er registreret. Når den er registret får I adgang til at booke lokaler og søge om tilskud.

Hvis du vil vide mere

Læs retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lokaler og anlæg

Retningslinjerne er delt op i fire afsnit: 

 • Aftenskoler: Afsnit 1 (side 3-15)
 • Frivillige folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger, spejdere mv.): Afsnit 2 (side 17-29)
 • Lokaler og anlæg: Afsnit 3 (side 30-38)
 • Generelle forhold vedr. kommunens tilsyn, offentliggørelse og klageadgang: Afsnit 4 (side 39-40)