Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Kræfterne bag Kultur og Idræt

Kultur- og Idrætsafdelingen

 

Peter Christensen, Kultur- og idrætschef

Peter er afdelingens ansigt udadtil. Han deltager naturligvis i kultur- og idrætsudvalgets møder, og er en slags bindeled mellem borger og politiker, når det handler om kultur og idræt. Kultur- og Idrætsafdelingen arbejder tæt sammen med institutioner, kulturprojekter, frivillige og engagerede køgensere, og som kultur- og idrætschef er Peter orienteret om, og ofte involveret i, det meste der foregår i Køge Kommune. Han er uddannet antropolog og har tidligere været ansat i København og Frederiksberg kommuner.

 

Birgit Madsen, Souschef

Birgit varetager sekretariatsfunktionen for Kultur- og Idrætsudvalget, lige som hun holder snor i udvalgets og afdelingens budget. Hun deltager i en række projekter og større anlægsopgaver samt varetager diverse analyser, hvorfor hun bruger en del tid på møder med kolleger fra andre afdelinger og forvaltninger på rådhuset. Derudover arbejder hun med driftsorienterede opgaver som fx vedtægter for de selvejende institutioner, lejeaftaler, folkeoplysningsloven, daglig ledelse samt personaleadministration. Birgit er stedfortræder for kultur- og idrætschefen og er uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet.

Jan Bruun Jensen, Chefkonsulent

Der er ikke meget sjov ved et nyt torv, medmindre man har indtænkt kulturelle og sociale strukturer. Der skal være noget at mødes omkring. Jan er uddannet mag. art. i litteraturhistorie og sørger for at kulturen spiller en central rolle, når nye bydele og projekter sættes i gang. Jan arbejder med politisk betjening, med politikker og strategier, kommunikation og kulturel byudvikling.

John Khan, SFO- og klubkoordinator

Her er det de unge, der er i fokus. John skaber projekter og aktiviteter for unge i Køge Kommune. Han er manden man kontakter, når en profilklub skal udvikles eller der skal koordineres og samarbejdes på tværs. John har iværksat Ungerådet og er tovholder på en lang række projekter, altid med de unge i centrum. John har en baggrund som både folkeskolelærer, IT nørd og vejleder, men allermest er han en multikunstner med mange jern i ilden. Johns stilling er delt mellem Skoleafdelingen og Kultur- og Idrætsafdelingen.

Karina Hjort Feddersen, Idræts- og fritidskonsulent

Foreninger med spørgsmål om idræt, projektpuljer og udvikling, kontakter Karina. De får rådgivning og vejledning alt efter hvilke udfordringer de har. Karina er tovholder på en lang række events og arrangementer, for eksempel Idrættens sommerfest, de årlige dialogmøder med foreningerne og medaljevinderarrangementet. Karina er med når der skal skrives idrætsstrategi og notater til det politiske niveau.  

Louise Celbech, Administrativ konsulent

Louise arbejder med folkeoplysning, foreninger og aftenskoler. Hun rådgiver foreningerne og har styr på tilskud til aftenskolerne. Louise er i tæt kontakt med foreningerne vedrørende leje og lån af lokaler, og er der brug for rådgivning i forbindelse med vedtægter og retningslinjer, er det også Louise, man skal have fat i.  

May Rodenberg, Administrativ konsulent

May arbejder med folkeoplysning og foreninger. Foreningernes vedtægter, referater, regnskaber og ansøgninger om tilskud lander på May´s bord. Hun rådgiver foreninger i stort og småt, og er dagligt i kontakt med frivillige, som har brug for en hjælpende hånd i forbindelse med foreningsarbejdet. May godkender nye foreninger, beregner tilskud og vejleder foreningerne om vedtægter, bestyrelsesarbejde og retningslinjer. Herudover er May kommunens kontaktperson ved ansøgninger om teaterrefusion. 

Linda Moris, Kultur- og fritidskonsulent

Når Køge Kommune samarbejder med kulturinstitutionerne om projekter, er det Linda, der står bag. Hun har kontakt til alle kulturinstitutioner i kommunen og bygger bro mellem borgere og kultur. Linda er også tovholder på forskellige kulturelle arrangementer som for eksempel Køge Kulturnat. Pressemeddelelser og kommunikationsarbejde i Kultur- og Idrætsafdelingen tager Linda sig også af.

Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget består af 7 medlemmer. Formand for udvalget er Anders Ladegaard Bork (O)

Se Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer.

Læs udvalgets dagsordener og referater.

Kontakt udvalgets sekretariat Kultur- og Idrætsafdelingen på

Kontaktinformationer til alle udvalgsmedlemmer

Kultur- og Idrætsrådet

Kultur- og Idrætsrådet består af i alt 10 medlemmer. Heraf er fire medlemmer udpeget fra Kultur- og Idrætsudvalget, Handicaprådet og Integrationsrådet, mens seks medlemmer er valgt af og blandt foreningerne:

Se Kultur- og Idrætsrådets medlemmer

Læs rådets dagsorden og referater

Spørgsmål til Kultur- og Idrætsrådet rettes til Kultur- og Idrætsafdelingen på