Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Stier, ruter og lejrpladser

Stemningsbillede fra Køge Å stien med blomstrene skovbund

I Køge Kommune har du mange muligheder for at bevæge dig i naturen. Vil du cykle, løbe eller gå, kan du herunder finde en række stier og ruter i de skønneste naturomgivelser.  

Køge Å stien - Rute 90

Cyklist ved bom på Køge Å StienKøge Å stien byder på et smukt og varieret stiforløb - gennem skov, langs med moser, gennem landsbyer og med udsigter til det åbne land. Stien - Rute 90 - er en ca. 22 km lang cykel- og gangsti, der følger Køge Å og Ås fra Køge til Humleore og videre frem til Borup Station. 

Beskrivelse af stien
De tre foldere - Køge Å stien 1, 2 og 3 beskriver hele forløbet, og giver et indblik i den natur og kulturhistorie, der knytter sig til området og som man ser på turen.

Hent folderne her:

Kortoversigt forr foldere Køge Å stien nr. 1-3

Færdselsregler
Du må kun færdes på Køge Å stien til fods eller på cykel. På kortere strækninger følger vandrestien og cykelstien hver deres forløb.

Stien er afmærket med træpæle og blå metalskilte.

Adgang for gangbesværede
En kørestols- og gangvenlig sti giver også gangbesværede mulighed for at opleve naturen og kulturhistorien omkring Gammelkjøgegaard.

Stien løber gennem skoven og følger grusvejen forbi Gammelkjøgegaard og gennem den smukke lindeallé. Der er mulighed for at tage et hvil på bænke flere steder langs stien.

Overnatning omkring Køge Å stien
I nærheden af Køge Å stien har du både mulighed for at overnatte i det fri på naturlejrpladsen ved Spanagervej (nr. 24 i folderen Køge Å stien 2) eller med tag over hovedet på Køge Vandrehjem.

Bronzestien

""

Bronzestien er en historisk sti med fem gravhøje fra bronzealderen i området omkring Gammel Køgegård. Stien er 3,25 kilometer lang og overlapper en anden af Køges stier - Køge Å stien.

Ruten går forbi en række gravhøje, som du kan læse om på en række opsatte skilte. Stien er oplagt til folkeskolernes historieundervisning og til alle andre, der vil mærke historiens vingesus på Køges bronzesti. 

Information om bronzealderen

Stikort bronzestien

Færdsel

Oplev stien til fods eller på cykel. Stien er afmærket med træpæle med små metalskilte på.

Parkering

Du kan parkere på P-pladsen på Ølbyvej ved alléen til Gammel Køgegård eller på P-pladsen ved Salbyvej.

Margrethestien

Margrethestien er en gammel kirkesti som landsbylaug, Det Grønne Hus og Kommunen i fællesskab fik genoprettet i 2009. Margrethestien har et sammenhængende grønt forløb, og stien løber fra Lille Skensved mod Højelse, Ølby, under motorvejen via viadukten og slutter ved Køge å. 

Kort over Margrethestien

Kimmerslev Sø

Kimmerslev Søstie i vinterlook

Du kan gå eller løbe rundt om Kimmerslev Sø. Stien løber langs søen - med en enkelt undtagelse, hvor du skal slå et sving op på vejen. Stien blev i september 2009 indviet som en Hjertesti. Der er sat pæle op med markering for hver 500 meter hele vejen rundt om søen - i alt 3,6 km.

Parkering og informationstavle
Ved Kimmerslevvej ligger en grusparkering, med informationstavle. På informationstavlen kan kommunen og foreninger med tilknytning til området, hænge relevant information op.

Hjertesti
Hjertestien er en afmærket motionsrute på 3,6 km, der leder dig rundt om Kimmerslev Sø. 

Kort over Kimmerslev Sø 

Vedligeholdelse af søbredden

ETK sørger for at stien og de offentlige arealer omkring søen, bliver vedligeholdt.
Vedligeholdelsen af randbeplantningen står Svenstrup Gods for. 

Tangmoseskoven

Både børn og voksne kan gå på jagt efter poster på motionssporet - som er en kombineret "find vej-rute" og "hjertesti". Motionssporet fører dig gennem Tangmoseskoven og Køge Marina, langs med stranden og op på højen med panoramaudsigt til havnen og byen.

Hjertesti

Find vej i-rute 
"Find vej i-ruter" er et forenklet orienteringsløb, hvor man med et kort skal finde vej til posterne og klippe eller notere koderne. Der er opstillet 31 poster og på "Find vej i Tangmoseskoven" kan du hente kort på ruter med forskellige sværhedsgrader og en speciel børnerute, der kan bruges ved børnefødselsdage, familieture mm.
Der findes 2 startsteder på ruten. Et nordligt ved parkeringspladsen ved Nordstranden/Bådehavnen og et sydligt ved cykel-gangbroen over Værftsvej.

Andre "Find vej i"

Cykelrute 85

Udsnit af Rute 85-skilt

Rute 85 er en cykelrute. Rute 85 ligger i forlængelse af rute 90 (Køge Å stien). Den strækker sig fra Borup Station og videre langs Borup Center, ad cykelstien gennem Slugten og videre ud ad Ørningevej og herefter videre ud af kommunen.

Kort over

På to hjul i Køge området

Køge Kommune har i samarbejde med Visit Køge og Knud Nielsen fra Dansk Cyklist Forbund lavet et lille hæfte med 8 turforslag "På to hjul i Køge området". Turforslagene har forskellige længder - fra 6 km til 45 km og de ligger i forskellige dele af kommunen. De 8 cykelruter er samlet i et lille hæfte med et kort over ruten, samt en beskrivelse af de seværdigheder der er på den pågældende rute. 

Hæftet kan købes hos Visit Køge.

Naturlejrplads Spanager

Spanager lejrplads ligger ved Køge Å-stien tæt på det gamle Spanager Børnehjem. Lejrpladsen er indhegnet og indeholder shelter, bålplads, vand og muldtoilet.

Det er ikke muligt at reservere lejrpladsen på forhånd.

Her finder du lejrpladsen
Spanagerlejrplads ligger ved Spanagervej.

Læs også om Køge Å stien øverst på siden.

Naturlejrplads ved Ejby Mose

På Naturlejrpladsen ved Ejby Mose har du mulighed for at overnatte i shelter.

Det er ikke muligt at reservere lejrpladsen på forhånd.

Her finder du lejrpladsen

Shelteret ligger ved Engvej i Ejby Mose.

 

Færdselsregler og lovgivning

I følge Naturbeskyttelsesloven må du færdes til fods eller på cykel på veje og stier i skove og i det åbne land. Du må også færdes til fods på udyrkede, ikke indhegnede arealer uden for skoven. Færdslen sker på eget ansvar.

Følgende regler skal altid overholdes

  • Knallertkørsel og ridning er ikke tilladt, medmindre du har fået en særlig tilladelse af ejeren.
  • Brug af åben ild er ikke tilladt.
  • Hunde skal føres i snor hele året. 

Relevante love

Kontakt ETK - Ejendomme Teknik Køge
Opdateret af Anlægsafdelingen 21.06.18