Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Indsatsplaner og vandforsyningsplan

En indsatsplan indeholder de konkrete aftaler om forbedring af grundvandsbeskyttelsen i kommunen

En indsatsplan omfatter de tiltag der skal udføres for at sikre grundvandsressourcen. Planen udarbejdes af kommunen med hjælp fra grundvandsrådet. Rådet udgøres af repræsentanter fra industrien, landbruget, vandværkerne interesseorganisationer m.m.

Læs mere om indsatsplaner her.

Se godkendte indsatsplaner her:

Se kort her.

Vandforsyningsplaner

 

En vandforsyningsplan beskriver, hvorledes kommunens borgere og erhverv skal forsynes med vand.

Det drejer sig som om alle former for vandforsyning, - lige fra drikkevandsforsyningen til produktionsvand og markvanding. Vandforsyningsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og fremtidige vandforsyning for hele kommunen, herunder en vurdering af de enkelte vandværkers produktionsevne og forsyningssikkerhed såvel i dag som ved udløbet af planperioden i 2021.

Køge Kommunes byråd har i 2010 vedtaget en ny vandforsyningsplan, med efterfølgende tillæg for hele kommunen. Planen erstatter alle tidligere planer.

Hele Køge Kommune er opdelt i 15 forsyningsområder. I hvert område varetages drikkevandsforsyningen af et og 3 tilfælde af 2 vandværker. Et enkelt vandværk ved Asemose producerer udelukkende vand til industriel brug. På nedenstående kort ses placeringen af vandværkerne i kommune sammen med deres forsyningsområde.

For at øge forsyningssikkerheden er mange af vandværkerne ringforbundet med et eller flere af nabovandværkerne, således at forbrugerne generes mindst muligt ved ledningsbrud, reparationer på vandværket m.m.

Kontakt Grundvand
Opdateret af Miljøafdelingen 01.05.20