Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Vandindvindingen i kommunen

Her kan du se hvor meget vand, der er pumpet op i Køge Kommune og til hvilket formål, igennem de sidste år

Der indvindes rigtig meget grundvand i kommunen både til egen forsyning, men også til eksport til hovedstadsområdet. Her kan du se noget statistik på det.

Grundvandsindvinding

Der er meget stor indvinding til drikkevand, men også en betydelig indvinding til virksomheder, der har egne boringer. Markvanding og gartnerier er mindre betydelig. Indvindingen har været faldet, men er steget noget de sidste 2 år. Det skyldes primært et stigende forbrug hos de lokale vandværker. Sidste år steg den samlede indvinding fra 12,7 mio. m3 i 2010 til 13,2 mio. m3. Det skyldes bl.a. at vandtårnet i Køge er blevet renoveret og gennemskyllet nogle gange.

Se variationen i den samlede oppumpning og hvad vandet har været brugt til. Det svarer til, at der blev pumpet 230 m3 vand op fra undergrunden pr. person i 2011.

I kommunen sender vandværkerne 73 m3 vand pr. person ud i hanerne, resten bliver brugt til drikkevand i andre kommuner, lokal industri eller andre formål.

oppumpet vand 2005-2013

Kontakt Grundvand
Opdateret af Miljøafdelingen 28.05.19