Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Klimaarbejde

Køge Kommune har en målsætning om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.

Køge Kommune har en målsætning om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Som led i denne ambition har Køge Kommune lanceret forskellige tiltag for at nå målet. Køge Kommune underskrev i 2012 EU’S Borgmesterpagt om klima og meldte sig allerede i 2009 under fanerne som Klimakommune ifølge Danmarks Naturfredningsforenings koncept.

Som led i denne proces har vi udarbejdet en Agenda 21 og Klimahandlingsplan for 2013, som redegør for de tiltag, der enten er i gang eller skal igangsættes for at sikre, at kommunen når i mål med de lovede CO2-reduktioner.

Borgmesterpagten

Køge er kommet med i det gode selskab af kommuner og byer, der har underskrevet EU's
klimapagt, ”Covenant of Mayors” – i daglig tale Borgmesterpagten. Med Borgmesterpagten lover Køge Kommune at hjælpe klimaet ved at sænke sit CO2-udslip med 20 % inden 2020.

Det er et ambitiøst mål, og derfor er det også nødvendigt, at alle er med til at spare på strøm og varme. På de store linjer er arbejdet med at etablere fjernvarme i Køge nu godt i gang. Køge Byråd har i juni 2013 vedtaget en handlingsplan, som redegør hvilke midler, der tages i brug for at sikre, at kommunen når i mål med de lovede CO2-reduktioner.

Køge Kommune indgår i et samarbejde med de 14 sjællandske kommuner om at arbejde hen imod Borgmesterpagtens målsætning. Samarbejdet med de andre kommuner gør det f.eks. lettere at søge om penge til projekter, der kan bidrage til de markante CO2-reduktioner.

Klimakommune

En klimakommune er et koncept, Danmarks Naturfredningsforening lancerede i 2009. Som klimakommune forpligter Køge Kommune sig til at reducere CO2-udledningen med 2 % om året frem til og med år 2014.

Vi vil i første omgang arbejde med vores eget energiforbrug. I den forbindelse skal vi kortlægge vores nuværende CO2-udledning udarbejde en klimahandlingsplan, der beskriver, hvordan vi vil nå CO2-målet samt hvilke områder, der er i fokus gennemføre klimahandlingsplanen offentliggøre en opgørelse over reduktionen af CO2-udledningen og igangværende projekter mindst en gang årligt.

Vi tager et vigtigt skridt for at reducere det offentlige forbrug, og i de kommende år vil der være fokus på kommunens bygninger. Udfordringen er at bruge mindre energi og samtidig beholde komforten. En del af vores forbrug af energi er helt unødvendigt - eksempelvis standby forbrug, ventilation uden varmegenvinding, energislugende cirkulationspumper, gamle varmekedler, utætte vinduer og ældre hårde hvidevarer.

Her kan du finde Agenda 21 og klimahandlingsplanen 2013.

Strategisk energiplanlægning

Strategisk energiplanlægning er et nyt bidrag til at sikre en langsigtet og robust planlægning af omstillingen til uafhængighed af fossile brændsler frem mod 2050. Omstillingen af det danske samfund til en større andel vedvarende energi kræver på den ene side både en betydelig indsats og betragtelige investeringer, men på den anden side medfører omstillingen også et stort erhvervspotentiale. Køge Kommune deltager i flere samarbejdsprojekter om strategisk energiplanlægning.

Samarbejdsprojektet "Strategisk energiplan for København Syd"
Frem til 2016 sætter Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner samt Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) og Roskilde Universitet (RUC) fokus på omstillingen af det danske energisystem via det forskningsbaserede samarbejdsprojekt Strategisk energiplan for København Syd.

Projektets overordnede formål er at understøtte en positiv udvikling for de fire kommuner på klima, energi- og erhvervsområdet. Kommunerne i København Syd har allerede igangsat en række lokale initiativer. De har desuden udarbejdet en række planer for omstillingen – især varme, klima- og energiplaner. Konkret er det hensigten med projektet at bygge videre på disse planer og udvikle områder med fælles interesser mellem de fire kommuner via en tværkommunal strategisk energiplan og planlægningsproces.

Planen vil berøre samtlige energiområder: elektricitet, varme, transport og en effektiv energiudnyttelse, indpasning af vedvarende energikilder samt energibesparelser i slutforbruget.

STEPS (Strategisk Tværkommunal Energi Planlægning Sjælland)

Strategisk energiplanlægning er den fælles opgave i et nyt stort partnerskab under Energiklyngecenteret Sjælland, der sammen med alle kommuner i Region Sjælland, Region Sjælland, DTU og RUC samt 19 affalds- og varmeselskaber har valgt at indgå i partnerskabet STEPS (Strategisk tværkommunal energiplanlægning Sjælland).

Energistyrelsen har netop støttet samarbejdet økonomisk med penge fra puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning. STEPS starter 1. januar 2014 og løber frem til juli 2015. Målet er at identificere og bidrage til konkrete energiprojekter, der kan etableres på tværs af kommunegrænser og forsyningsselskaber og sikre gennemførelsen af de strategiske energiplaner. 

Grøn transportkommune

Køge Kommune arbejder frem imod at blive certificeret som ”Grøn Transportkommune”. Som Grøn Transportkommune er målet at fremme anvendelsen af mere energieffektive køretøjer og derved reducere udledningen af CO2.

For at blive certificeret skal der gennemføres en kortlægning af kommunens transport og udarbejdes en årlig handlingsplan for at nedbringe den CO2-udledning, der er knyttet til transportarbejdet. Læs mere om Grøn Transportkommune
på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Kontakt Miljøafdelingen
Opdateret af Miljøafdelingen 06.02.19