Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Brug af regnvand

Hvordan får jeg brugt regnvand lokalt?

Brug af regnvand


 • Det er godt at bruge mere regnvand lokalt til: Havevanding, wc-skyl og tøjvask eller ved nedsivning i regnbede og faskiner i haven.
 • Der bliver lidt færre oversvømmelser.
 • Vi bor rigtig mange mennesker på en ø omgivet af saltvand, derfor:
 • Er det vigtigt at få dannet mere grundvand på Sjælland af hensyn til vores drikkevand og
 • det er vigtigt at få dannet mere grundvand på Sjælland af hensyn til vores vandløb.


Hvordan bruger jeg regnvand lokalt?


 • Tagvand kan være renere end regnvand fra fliser eller asfalt. 
 • Tagvandet fra din bolig kan opsamles og bruges til havevanding, wc-skyl og tøjvask på nærmere betingelser.
 • Tagrender og nedløbsrør af kobber og zink giver metaller i regnvandet og må derfor ikke bruges.
 • Tagvand fra asbesttage, blytage, kobbertage og zinktage må ikke bruges
 • Regnvandet må ikke bruges som drikkevand og skal holdes helt adskilt fra drikkevandsledningerne i din bolig.
 • Ved at bruge tagvand bruger du mindre grundvand
 • Regnvandsanlæg skal udføres af autoriserede kloakmestre og VVS-mestre.
 • Du skal installere en bimåler på regnvandsanlægget og betale spildevandsafgift af den forbrugte vandmængde til KLAR Forsyning, som renser vandet efter det er brugt.
 • Ansøgningsskemaet kan du finde her: 

Se mere i Rørcenterets Anvisning 'Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger'


Se mere i Rørcenterets Anvisning 'Håndtering af regnvand på egen grund'

 • Din grund må ikke være forurenet
 • Din grund bør ikke være fugtig og vandlidende
 • Tagrender og nedløbsrør af kobber og zink giver metaller i regnvandet og må derfor ikke bruges.
 • Tagvand fra asbesttage, blytage, kobbertage og zinktage må ikke bruges


På haveselskabets hjemmeside kan du se eksempler på, hvordan du kan lave og beplante et flot regnbed i din have.

Læs her om nedsivning af tagvand i faskiner

Nedsivning af regnvand i regnbede og faskiner kræver en kommunal tilladelse:

Du kan hente et ansøgningsskema her
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 09.01.19