Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

I de kloakerede områder

I Køge Kommune findes der to typer af kloakerede område.

Køge afløb

Den ene er det gammeldags fællessystem, hvor kloakvand og regnvand føres i den samme ledning og det hele ledes til renseanlægget. Køge afløb A/S udskifter dog løbende de gamle fællessystemer med separatkloakering, hvor spildevandet løber ud et to strenget kloaksystem, der – afhængig af om det er sanitetssanitetsspildevand eller regnvand - transporterer vandet til et renseanlæg eller til et vandløb.

Ude på landet

Hvor der ikke er kloakeret, renses sanitetsspildevandet inden det ledes ud i naturen. Rensekvaliteten afhænger af, om spildevandet nedsives på ejendommen eller bliver udledt via dræn og grøfter til vandløbene.
Regnvandet afledes til jorden - eller via dræn og grøfter til vandløbene.

Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 18.04.18