Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Generelle spørgsmål

Foto: Martin Håkan / CoverGanda.dk

Har du generelle spørgsmål angående miljø, kan du finde dit svar her.

Afbrænding og bål

Bor du i byzonen eller i et sommerhusområde, må du ikke brænde dit haveaffald af. Du skal i stedet kompostere det eller aflevere det til kommunen. Bor du i landzonen, må du afbrænde mindre mængder rent, tørt/vissent haveaffald på din egen grund, men kun i perioden 1. december - 1. marts.

Det er i hele Køge kommune - både i byzone, sommerhusområder og landzone - tilladt at lave mindre bål beregnet til madlavning og hygge på særligt indrettede pladser, dette er dog forudsat, at gældende brandregler for afstand til bygninger mv. overholdes. Til bål må der kun anvendes rent og tørt træ i mindre mængder, og så længe det ikke generer naboerne.

Læs mere om reglerne for afbrænding af haveaffald og bål, når du bor i hus.

Fyrværkeri

Ved køb og brug af fyrværkeri, er der en række regler der skal overholdes. Fyrværkeri må kun sælges til forbrugere i perioden 15. december til og med 31. december, og må kun anvendes i perioden 27. december til og med 1. januar. 

Det er derfor kun tilladt som forbruger, at anvende fyrværkeri i perioden 27. december til og med 1. januar. Godkendte festfyrværkere må dog anvende konsumfyrværkeri udenfor perioden efter anmeldelse til ETK Brand og Redning.

Læs mere om dette, samt ETK Brand og Redning.

Større arrangementer

Støj

Som arrangør skal du tilrettelægge dit arrangement, så det mindsker risikoen for støjgener hos naboerne. Du skal søge tilladelse til at anvende kommunale arealer her. Der vil i selve tilladelsen fra Køge Kommune, blive angivet et støjkrav, der skal overholdes. Her er et par gode råd, så du forebygger eventuelle gener for de omkringboende:

  • Placer dit lydanlæg/højtalere, så de vender bort fra nærmeste beboelse. Eller anvend støjisolerende materialer f.eks. støjskærme, gardiner eller lignende;
  • Hvis dit arrangement foregår/fortsætter efter kl. 22, så overvej om de mest støjende aktiviteter kan finde sted tidligere på aftenen.

    Affald

Det er altid arrangørens ansvar at holde pladser og ruter fri for affald under og efter arrangementet. Den nemmeste løsning er at holde affaldsmængden nede og sørge for, at gæsterne kan komme af med deres affald. Så sørg for at der er rigelig med skraldespande. Oprydning efter arrangementet skal ske hurtigst muligt. 

Læs mere om ansøgning til udendørsarrangementer i Køge Kommunes guide om arrangementer her. Du kan også læse mere, om arrangementer på kommunens arealer hos Anlægsafdelingen her.

Kontakt Miljøafdelingen
Opdateret af Miljøafdelingen 08.09.20